orlofslog

Nú er orlofsvefurinn kominn í lag og því aftur orðið mögulegt að senda inn umsóknir um orlofshús fyrir sumarið 2022. Biðjumst velvirðingar á þessum tæknilegu vandamálum.

orlofslogÞað er bilun í orlofsvefnum sem snýr á innskráningu á sumarúthlutunarhlutann. Það er unnið að viðgerð hjá tölvufyrirtækinu. Kemst vonandi í lag mjög fljótlega.

 

rafidnadarsambandid rautt

Minnum félagsfólk á að mánudagurinn 28. febrúar er síðasti dagur til að skila inn umsóknum um dvöl í orlofshúsum RSÍ sumarið 2022. 

 

orlofslog

Frá og með 1. júní nk. bætast tvö hundahús við leigumöguleika félagsmanna. Litaberg (hús nr. 7) í Miðdal við Laugarvatn og Kirkjubæjarklaustur B

2F 16x9Ýmsar spurningar hafa komið fram um samstarf iðnaðarmannafélaganna í Húsi Fagfélaganna á Stórhöfða. Hér er leitast við að svara helstu spurningum um samstarfið.

Samstarfið á Stórhöfða 29-31

Samstarf iðnaðarmanna um sameiginlegan rekstur skrifstofuhúsnæðis og sameiginlegrar móttöku hófst á árunum 2018/2019 þegar RSÍ, MATVÍS, Grafía, Samiðn, FIT og Byggiðn fluttu í sama hús að Stórhöfða 31. Það var síðan 22. nóvember 2019 sem formleg opnun á sameiginlegu skrifstofuhúsnæði fyrrnefndra félaga og landssambanda iðnaðarmanna, sjá umfjöllun sem birt var við það tækifæri hér. Á þessum tímamótum opnaði sameiginleg móttaka þessara aðila auk þess sem höndum var tekið að þétta samstarf enn frekar innandyra sem snéri að ýmissi bakvinnslu, mötuneyti, rekstri og umsjón fundarsala og að hluta til utanumhald um bókhald. Helsta markmið með þessu skrefi var að veita betri þjónustu til félagsfólks innan allra félaga/landssambanda og á sama tíma að auka samlegð í rekstri.

Undir lok nóvember 2021 var undirritaður uppfærður samningur um rekstur skrifstofu 2F – Húss Fagfélaganna. Samningurinn var, líkt og almennt er með samninga sem þessa, undirritaður með fyrirvara um samþykki viðkomandi stjórna hlutaðeigandi félaga/landssambanda. Í kjölfar nokkurra ára samstarfs var tekin ákvörðun um að þétta raðirnar enn frekar og styrkja beina þjónustu við félagsfólk allra félaganna sem að samstarfinu standa.

Enn meira samstarf við beina þjónustu til félagsfólks hvað varðar umsóknir í sjúkrasjóði, aðstoð vegna kjaramála og þjónusta vegna orlofssjóða er nú unnið sameiginlega innan hússins. Sameiginlegri móttöku hússins var breytt þannig að nú er móttaka í miðju húsinu sem þjónustar bæði Stórhöfða 29 og 31. VM – Félag vélstjóra og málmiðnaðarmanna flutti inn í Stórhöfða 29 í mars 2021. Samstarf iðnaðarmanna hefur auk þess verið með óformlegri hætti um lengri tíma í ýmsum málaflokkum.

Iðnaðarmenn hafa staðið saman við gerð kjarasamninga á undaförnum árum. Árið 2015 var samstarfið mikið við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Boðað var til verkfalla hjá öllum iðnaðarmannafélögunum í þeirri kjarabaráttu. Á þeim tíma náðist merkur áfangi fyrir félagsfólk innan RSÍ með breytingum á verkfæragjaldi rafvirkja sem og að fyrirkomulag á greiðslu orlofs- og desemberuppbóta var breytt svo dæmi séu nefnd. Gerðir voru vinnustaðasamningar við Ohf fyrirtæki sem hafði verið barist fyrir um í nokkurn tíma. Þessir mikilvægu áfangar náðust vegna samstöðu allra iðnaðarmannafélaganna.

Samstarfið hefur leitt af sér aukna og bætta þjónustu í menntamálum, eftirmenntunarnámskeiðum fyrir félaga innan RSÍ þar sem okkar fólk getur sótt námskeið hjá Iðunni en einnig getur félagsfólk sem greiðir til IÐUNNAR sótt námskeið hjá RAFMENNT. Með þessu er boðið upp á enn meiri fjölda námskeiða.

Samstarfið er í formi samstarfs. Ekki er um að ræða sameiningar á neinum sjóðum eða félögum innan hússins. Það er enginn áhugi til slíkra sameininga þó svo aðilar sjái styrk í samstarfi og breiðri samstöðu í baráttu fyrir félagsfólk okkar. Tæplega 20 þúsund félagar eru í viðkomandi félögum og spannar nánast allar iðngreinar á Íslandi.

Rödd Fagfélaganna er og verður sterkari sameinuð. Samstarfið tryggir sæti við hagmunaborð íslensks samfélags.

Hvað er 2F - Hús Fagfélaganna?

2F – Hús Fagfélaganna er samstarfsvettvangur iðnaðarmannafélaganna. Að samstarfinu standa RSÍ og aðildarfélög, MATVÍS, Samiðn, Byggiðn, FIT og VM.

Samstarfið snýst um að auka og bæta þjónustu sem félagsfólk okkar fær sem leitar til félaganna. Með meiri breidd, öflugu starfsfólki og mikilli þekkingu á öllum sviðum erum við að hámarka gæði þjónustunnar sem veitt er og auka fagmennsku á öllum sviðum.

Eins og orðið „samstarf“ felur í sér þá eru félögin að vinna saman á flestum sviðum til þess að styrkja stöðu iðnaðarmanna á Íslandi.

• Það er ekki verið að sameina félögin sem að samstarfinu standa.

• Það er ekki verið að sameina sjóði þeirra félaga sem að samstarfinu standa.

• Það er verið að auka og bæta þjónustu við félagsfólk okkar

Hverjir eiga aðild að samstarfinu?

Þau stéttarfélög iðnaðarmanna sem standa að samstarfinu eru:

Rafiðnaðarsamband Íslands og aðildarfélög þess, www.rafis.is

MATVÍS – félag iðnaðarmanna í matvælagreinum, www.matvis.is

Samiðn, samband iðnfélaga, www.samidn.is

Byggiðn – félag byggingamanna, www.byggidn.is

Félag iðn- og tæknigreina, www.fit.is

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna, www.vm.is

Til hvers er samstarfið?

Samstarfið er til þess að auka og bæta þjónustu sem félagsfólk fagfélaganna fær. Samstarfið er til þess að auka styrk allra félaganna sem að því standa. Samstarfið er til þess nýta þá miklu þekkingu og reynslu sem býr í mannauð skrifstofa allra félaganna.

Samstarfið stuðlar að því að samfélagið hafi sterka sameiginlega rödd í þeim málum sem snertir heildina og auka áhrif iðnaðarmanna með meiri virkni sem hagsmunaverðir fyrir iðngreinar á Íslandi, til dæmi þegar kemur að iðnaðarlöggjöf og eflingu iðn- og tæknigreinanna. Afar brýnt er að rödd fagfélaganna sé sterk í þeirri hagsmunabaráttu sem við erum í á hverjum tíma. Það hefur sjaldan verið jafn mikilvægt fyrir hagsmuni iðn- og tæknigreinar að talsfólki okkar „sé boðið í samtalið!“ Samstaða og samræmd sýn á málin skipta þar öllu máli.

Samstarfið er til þess að fjölga möguleikum félagsfólks til þess að sækja námskeið þvert á RAFMENNT og IÐUNA.

Samstarfið er til þess að draga úr rekstrarkostnaði við ýmsa þætti í rekstri félaganna og auka samlegð með aukinni stærð.

Samstarfið snýr að innra starfi svo sem ýmissi bakvinnslu t.d. við bókhald og almennan rekstur skrifstofunnar/húsnæðis. Nú þegar hefur samstarfið skilað lækkun á innheimtukostnaði allra félaganna svo dæmi séu nefnd.

Samstarfið snýr að beinni þjónustu við félagsfólk vegna þeirra fjölmörgu þátta sem félögin sinna dags daglega. Má þar nefna:

  • umsóknir í hina ýmsu sjóði, móttaka umsókna um styrki, umsjón með bókunum á orlofshúsum og svo framvegis
  • þjónustu og ráðgjöf vegna kjaramála
  • lögfræðiþjónusta vegna kjaramála er sameiginleg
  • gerður hefur verið samningur við Magna lögmenn á Höfðabakka þar sem allt félagsfólk innan félaganna getur fengið persónulega ráðgjöf í hinum ýmsu málefnum o.s.frv.

Allir sjóðir RSÍ, eins og sjúkrasjóður, orlofssjóður, verkfallssjóður og eftirmenntunarsjóður, eru í eigu RSÍ og verða áfram sjálfstæðir sjóðir og notaðir fyrir félagsfólk í þeim aðildarfélögum sem eiga aðild að RSÍ. Engin breyting verður þar á með samstarfi um rekstur skrifstofunnar.

Hvað þýðir þetta í raun og veru?

Í einföldu máli þá snýst þetta um að veita félagsfólki bestu mögulegu þjónustu í þeim málaflokkum sem snýr að okkar fólki. Þetta þýðir að unnið er að því að auka samlegðaráhrif í daglegum rekstri þar sem lögmálið um rekstrarhagkvæmni með aukinni stærð gildir. Samlegðaráhrif munu sjást þegar fram í sækir.

Þetta þýðir að félögin nýta styrk hvers annars í starfinu. Það er EKKI verið að sameina nein félög með þessu samstarfi. Það er EKKI verið að sameina sjóði, þeir eru áfram sjálfstæðir og EKKI er verið að veita aðgengi í sjóðina á milli félaganna. Er þetta sameining? Nei þetta er ekki sameining á félögum eða sjóðum. Þetta er samstarf á mörgum sviðum þar sem bætt þjónusta við félagsfólk er lykilatriði.

Hvað fær félagsfólk út úr þessu?

Markmiðið er að félagsfólk sjái það í verki að þjónusta sem við veitum verði framúrskarandi. Aukin hagkvæmni í rekstri er markmið allra félaganna. Félagsfólk hefur eflaust séð ýmsar breytingar á styrkjum sem veittir eru, en unnið er að því að samræma sem flesta þætti sem standa til boða.

Nú þegar getur félagsfólk sótt námskeið hjá menntastofnunum okkar, RAFMENNT og IÐUNNI. Námskeið eru á sömu kjörum fyrir alla og því augljóst hagræði og aukinn fjölbreytileiki í boði fyrir félagsfólk.

Hvað með sjálfstæðið?

Sjálfstæði félaganna er óbreytt, það er ekki verið að sameina félög/sambönd né sjóði. Öll félög hafa sínar stjórnir, trúnaðarráð eða fulltrúaráð eins og áður. Landssamböndin hafa sínar framkvæmdastjórnir, miðstjórnir og sambandsstjórnir, engar breytingar eru þar á.

Þetta er samstarf sem félögin taka þátt í og geta sagt sig frá samstarfinu sé vilji til þess. Félögin geta endurskoðað samstarfið, bætt við þáttum í samstarfi eða fækkað þeim.

Sem sagt: Sjálfstæðið er óbreytt enda snýr samstarfið fyrst og fremst að því að auka þjónustu við félagsfólk.

Hvað með samningsumboð?

Samningsumboð breytist ekki með samstarfinu innan 2F – Húss Fagfélaganna.

Hvenær hófst samstarfið?

Samstarfið hófst formlega 2019. Þá með samstarfi RSÍ, MATVÍS, Grafíu, Samiðn, Byggiðn og FIT.

Þar áður var samstarf RSÍ, MATVÍS og Grafíu á Stórhöfða 31. Samiðn, Byggiðn og FIT stóðu að samstarfi í Borgartúni um langt skeið. Síðarnefndu félögin keyptu hlut húsnæðis af lífeyrissjóði okkar, Birtu lífeyrissjóði í kjölfar sameiningar á Stöfum lífeyrissjóði og Sameinaða lífeyrissjóðnum. Viðræður um aukið samstarf og rekstur á sameiginlegu skrifstofuhúsnæði hófust 2017 og hefur samstarfið verið í þróun síðan þá.

Sameiginlegt skrifstofuhúsnæði var formlega opnað 22. nóvember 2019 en þá voru RSÍ, MATVÍS, Grafía, Samiðn, Byggiðn og FIT aðilar að samstarfi og sameiginlegum rekstri.

Þann 11. febrúar 2022 var ný sameiginleg afgreiðsla opnuð fyrir Stórhöfða 29 og 31. Við þau tímamót bættist VM – félag vélstjóra og málmtæknimanna við samstarfið með formlegum hætti.

Fastlega má gera ráð fyrir því að samstarfið eigi eftir að þróast áfram inn í framtíðina, ekkert er meitlað í stein hvað það varðar.

Af hverju var samstarfssamningur uppfærður í lok nóvember 2021?

Samningur um rekstur skrifstofu 2F – Húss Fagfélaganna var upphaflega gerður árið 2019. Í lok nóvember var uppfærður samningur undirritaður þar sem breyting var gerð á afgreiðslu í húsinu og aðkomu var breytt. Nýr samningsaðili bættist við í samstarfið, VM – félag vélstjóra og málmtæknimanna. Framkvæmdastjóri var ráðinn inn í 2F - Hús Fagfélaganna en framkvæmdastjóri er Elmar Hallgríms. Þess ber að geta að samningurinn var undirritaður með fyrirvara um samþykki stjórna hlutaðeigandi.

Miðstjórn RSÍ ræddi og samþykkti samninginn á fundi sínum 3. desember 2021.

Hvar og hvenær var samningurinn samþykktur?

Hvað varðar samþykki hjá RSÍ þá var samningurinn samþykktur í miðstjórn RSÍ sem er æðsta vald sambandsins á milli árlegra sambandsstjórnarfunda og þinga sem eru fjórða hvert ár. Samstarfið og þróun þess var kynnt á sambandsstjórnarfundi RSÍ sem haldinn var á Akureyri dagana 27. og 28. ágúst 2021.

Hver er raunveruleg breyting?

Raunveruleg breyting er sú að skrifstofa 2F – Hús Fagfélaganna sinnir móttöku og þjónustu við félagsfólk sem leitar til skrifstofunnar, ásamt starfsfólki viðkomandi félaga. Allt starfsfólk leggst á eitt við að þjónusta félagsfólk. Öll félögin sem að samstarfinu standa eru hluti af 2F og því er raunveruleg breyting fyrst og fremst sú að fleira starfsfólk sinnir málaflokkunum fyrir hvert og eitt félag þó heildarfjöldi starfsfólks aukist ekki. Markmkiðið er að þetta muni leiða til enn betri þjónustu á þeim tíma sem félagsfólk þarf aðstoðina. Sjálfstæði allra félaganna er óbreytt þrátt fyrir samstarfið. Þetta er samstarf en ekki sameining.

Síðustu kjarasamningar mættu ekki kröfum allra félaganna, eru líkur á breytingu þar?

Síðasti almenni kjarasamningur mætti mikilli andstöðu og mjög mikilli óánægju innan aðildarfélaga RSÍ. Ljóst var strax við kynningu á samningnum að upptaka yfirvinnu 1 og 2 olli mjög mikilli óánægju. Yfirvinnu þarf svo sannarlega að breyta í næstu kjarasamningum og þar eru öll iðnaðarmannafélögin fullkomlega sammála. Í huga félaganna þá var markmið félaganna skýrt að auka verðmæti yfirvinnu ásamt því að fækka dagvinnustundum.  Þessi breyting var eitt skref í þá átt og megináhersla verður að festa eina yfirvinnuprósentu sem verður hærri en gamla prósentan skilaði. Það mun reyna verulega á samstöðu félaganna til þess að ná þessu markmiði enda mun hærri yfirvinnuprósenta þurfa að ná yfir allan vinnumarkað iðnaðarmanna.

Lágmarkslaun iðnaðarmanna hækkuðu um 31,4% á samningstímanum og þar var markmiðið að færa lágmarkslaun nær greiddum launum til þess að tryggja markaðslaun þegar samdráttur yrði í samfélaginu. Enginn sá fyrir heimsfaraldur kórónuveirunnar en ljóst er að markaðslaun hafa ekki gefið eftir heldur hækkað á undanförnum árum þó það hafi ekki verið jafn mikið og lágmarkslaunin. Mikilvægt verður að tryggja starfsaldurshækkanir í kjarasamningum iðnaðarmanna.

Vinnutímastytting hefur komið til framkvæmda á fjölmörgum vinnustöðum í rafiðnaði, hjá rafverktökum, í stóriðjunni, raforkugeiranum, í ákvæðisvinnunni og hinum ýmsu þjónustustörfum. Næstu mánuðir verða nýttir til þess að auðvelda þeim vinnustöðum sem ekki hafa náð að finna hentuga útfærslu að finna leið sem hentar. Frá 1. janúar síðastliðnum geta allir vinnustaðir náð inn raunverulegri styttingu á vinnutíma ÁN þess að breyta fyrirkomulagi kafftíma. 

Vinnutímastytting án lækkunar launa skilar auknum verðmætum. Raunveruleg stytting dagvinnutíma iðnaðarmanna sem hafa gengið hvað lengst í samræmi við kjarasamninginn hefur skilað ígildi 3% hækkunar launa. 

Meginþáttur í ávinningi iðnaðarmanna af síðustu kjarasamningum var markmið um lækkun stýrivaxta Seðlabanka Íslands. Stýrivextir lækkuðu og ávinningur hefur skilað sér allt samningstímabilið. Þrátt fyrir síðustu hækkanir Seðlabankans þá eru vaxtakjör enn lægri en þegar skrifað var undir kjarasamninga og við upplifum enn þann mikla ávinning sem þetta hefur skilað.

Samstaða iðnaðarmanna mun skipta sköpum til þess að ná fram veigamiklum breytingum á fyrrnefndum þáttum og þar verður rafiðnaðarfólk einn mikilvægasti þáttur þeirrar baráttu. 

Samstarfið í Húsi Fagfélaganna mun veita mikilvæga þjónustu fyrir samningaferlið, með góðri gagnaöflun, sérfræðiþekkingu á sviði hagfræði, lögfræði og með enn öflugri upplýsingagjöf til félagsfólks.

orlofslog 

Varmahlíð í Skagafirði og Furulundur 8N á Akureyri laus um helgina 18. - 21. febrúar 2022.

Bóka á orlofsvef (smella hér)

orlofslog

Húsið á Skúlagötu 23. í Stykkishólmi er laust helgina 25.- 28. febrúar næstkomandi.

Bóka á orlofsvef (smella hér)

2F 1300 x 400

Á föstudaginn opnaði sameiginleg móttaka fyrir öll aðildarfélög og aðildarsambönd að Húsi Fagfélaganna að Stórhöfða 29 – 31.

Með þessu skrefi er stigið enn stærra skref til að auka samvinnu í iðnaðarsamfélaginu að Stórhöfða. Markmiðið er að auka enn betur þjónustu við félagsmenn þeirra félaga og sambanda sem eiga aðild að Húsi Fagfélaganna. Að sama skapi er þessi aukna samvinna liður í því að tryggja að rödd iðnaðarsamfélagsins heyrist enn frekar í samfélaginu.

Að Húsi Fagfélaganna standa:

·         Rafiðnaðarsamband Íslands

·         VM – Félag vélstjóra og málmiðnaðarmanna

·         Byggiðn – Félag byggingamanna

·         Félag iðn- og tæknigreina (FIT)

·         Samiðn – Samband iðnðfélaga

·         MATVÍS

 

Hér má sjá formenn þeirra sem eiga aðild að Húsi fagfélaganna klippa á borða í tilefni dagsins:

klippt 2f small

Á myndinni eru frá vinstri Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður RSÍ, Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM, Finnbjörn A. Hermannsson formaður Byggiðnar, Hilmar Harðarson formaður FIT og Óskar H. Gunnarsson formaður MATVÍS.

rafidnadarsambandid2Miðstjórn Rafiðnaðarsambands Íslands harmar þá ákvörðun Seðlabanka Íslands að grípa til óhóflegrar hækkunar á stýrivöxtum bankans. Hærri vextir munu hafa verulega neikvæð áhrif á kjör launafólks. Ljóst er að há verðbólga er fyrst og fremst tilkomin vegna tveggja meginþátta. Mikil hækkun fasteignaverðs hér á landi vegur þungt í verðbólgumælingum auk þess sem tímabundin hækkun olíu og hrávöruverðs. Útlit er fyrir að næstu mánuði muni innflutt verðbólga verða enn meiri þar sem möguleg áhrif verðhækkana eru ekki komin fram. 

Það verður að verja heimilin fyrir þessum áföllum. Fyrstu kaupendur hafa þurft að kaupa fasteignir háu verði, skuldsetning er því mjög mikil. Þessi hópur er sérstaklega viðkvæmur fyrir sveiflum á vaxtakjörum og tryggja þarf að hann lendi ekki í greiðsluerfiðleikum við þessar aðstæður. Þar þurfa markaðsaðilar, bankar og lífeyrissjóðir, að stíga inn og tryggja að vaxtahækkun Seðlabanka Íslands lendi ekki á lántökum af fullum krafti. 

Fréttir undanfarna daga af gríðarlegum hagnaði bankanna sýnir og sannar að það er borð fyrir báru hjá þeim til þess að draga úr okri gagnvart viðskiptavinum. Það sama má segja um lífeyrissjóðina, ávöxtun á árinu 2021 var góð þriðja árið í röð, samkvæmt Landssamtökum lífeyrissjóða. Á sama tíma hafa lífeyrissjóðir jafnframt hækkað vaxtaálög á sjóðsfélaga sína til að vega upp á móti lágum stýrivöxtum. Nú hljóta þeir sjóðir sem þetta hafa gert að stíga til baka með þær óeðlilegu hækkanir enda um einu öruggustu fjárfestingu að ræða fyrir lífeyrissjóðina.

Miðstjórn RSÍ skorar á lífeyrissjóðina okkar sem og bankana að hækka ekki vaxtakjör á fasteignalánum sjóðsfélaga og viðskiptavina sinna.

Miðstjórn RSÍ skorar á Ríkisstjórn Íslands að bregðast við stöðunni af festu og sanngirni. Styðja þarf við fasteignaeigendur t.d. með upptöku vaxtabóta. Verja þarf leigjendur og tryggja aukinn húsaleigustuðning og öryggi með langtímaleigusamningum. Taka þarf á skortstöðu á fasteignamarkaði. Setja þarf upp raunverulegar girðingar til að tryggja að fagfjárfestar kaupi ekki upp þær fáu íbúðir sem byggðar hafa verið á undanförnum árum án þess að koma þeim í leigu á markaði.

Miðstjórn RSÍ hvetur Seðlabanka Íslands til þess að leita raunverulegra leiða til að stemma stigu við hækkun verðbólgu. Gömlu kreddurnar og hótanir um hækkun stýrivaxta án þess að taka á vandamálum mun ekki duga til í dag frekar en á síðustu tveimur áratugum. Hærra vaxtastig eykur rekstrarkostnað heimila og fyrirtækja og eykur þar með þörf til að auka tekjur.

fir

Stjórn FÍR vill minna á framboðsfrest sem er til kl 16:00 15. febrúar. Skila þarf framboði til kjörstjórnar á skrifstofu RSÍ.

Í kjöri eru sæti formanns, ritara, meðstjórnanda og níu sæti í trúnaðarráði samanber grein 24 í lögum FÍR. Öllum fullgildum félagsmönnum er frjálst að bjóða sig framm áður en framboðsfrestur rennur út og eru öll framboð einstaklings framboð samanber grein 36 í lögum FÍR. (nánar smella hér)

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?