Um Rafiðnaðarsamband Íslands

Rafiðnaðarsamband Íslands er landssamband stéttarfélaga sem nær yfir iðn- og tæknistörf í rafiðnaði, raforkuiðnaði, raftækniðnaði, miðlun, útgáfu, upplýsingatækni og skapandi greinum. RSÍ var stofnað árið 1970 af 400 félagsmönnum. Í dag er heildarfjöldi virkra félagsmanna um 6.550 sem skiptast í 8 aðildarfélög.

Sambandið er starfsgreinasamband sem í er allt launafólk sem starfar í iðn- og tæknistörfum í rafiðnaði, raforkuiðnaði, raftækniiðnaði, miðlun, útgáfu, upplýsingatækni og skapandi greinum og sambandið ákveður að veita viðtöku, hvort sem þeir hafa löggilt sveinspróf eða ekki. Allur félagslegur rekstur er í höndum sambandsins ásamt umsjón eigna, sjóða og gerð kjarasamninga. Starfsemi sambandsins felst í að gæta hagsmuna

Árlega eru haldnir sambandsstjórnarfundir þar sem kjörnir fulltrúar í sambandsstjórn koma saman og fjalla um málefni líðandi stundar auk þess sem farið er yfir ársreikninga RSÍ. Sambandsstjórn getur gert breytingar á hinum ýmsu reglugerðum telji stjórnin þörf á á sambandsstjórnarfundum. Sambandsstjórn RSÍ er æðsta vald sambandsins á milli þinga RSÍ.

Þing RSÍ eru haldin fjórða hvert ár. Aðildarfélög RSÍ skipa þingfulltrúa í samræmi við fjölda félagsfólks í hverju félagi fyrir sig. Þing RSÍ er æðsta vald sambandsins og getur breytt lögum þess sem og öllum reglugerðum sem í gildi eru. Þing RSÍ er stefnumarkandi í öllum þeim málum sem það tekur fyrir. Á þingum er kosið í stjórnir sambandsins: Miðstjórn og sambandsstjórn auk varamanna.

Miðstjórn RSÍ 2019

Formaður og jafnframt framkvæmdastjóri RSÍ er Kristján Þórður Snæbjarnarson. Dagleg stjórnun er í höndum framkvæmdastjóra í nánu samráði við framkvæmdastjórn. Í framkvæmdastjórn sitja auk formanns RSÍ, Andri Reyr Haraldsson varaformaður RSÍ, Jakob Tryggvason gjaldkeri, Bára Laxdal Halldórsdóttir ritari, auk fjögurra meðstjórnanda.  Í miðstjórn sitja, 22 einstaklingar, að framkvæmdastjórn meðtalinni. Miðstjórn RSÍ er æðsta vald sambandsins milli árlegra sambandsstjórnarfunda og hittist að jafnaði 10 sinnum á ári.

Skrifstofur RSÍ eru staðsettar á Stórhöfða 29-31 í Reykjavík og er starfsemin í nánu samstarfi við 2F – Hús fagfélaganna með sameiginlegum rekstrarþáttum fleiri stéttarfélaga í húsunum. 2F – Hús fagfélaganna

RSÍ brást við heimsfaraldri með sérstakri fræðslugátt um viðbrögð og aðgerðir á meðan að takmarkanir voru í gildi. Covidvefur RSÍ

Nýr vefur RSÍ leit dagsins ljós á árinu 2022, eldri vefur er aðgengilegur hér.