Launaseðil á að gefa út við hverja launaútborgun. Hann er kvittun fyrir greiðslu launa og launatengdra gjalda.

Launaseðillinn á að sýna sundurliðun unninna vinnutíma og skiptingu launa í launaliði og frádrætti.

Launaliðir á launaseðli eru allar launagreiðslur: dagvinnulaun og laun fyrir vinnu utan dagvinnutíma, vaktaálag, orlofslaun, launauppbætur og fleira.

Frádráttarliðir á launaseðli eru staðgreiðsla skatta og önnur opinber gjöld, lífeyrissjóðsgjöld, iðgjald til stéttarfélags og fleira eftir atvikum.

Upplýsingar um frítökurétt, sem skapast vegna skerðingar á lágmarkshvíld, eiga að koma fram á launaseðli.

Frádráttur af launum

Staðgreiðsla

Við hverja útborgun þarf að staðgreiða skatta og opinber gjöld. Þessi greiðsla er ákveðið hlutfall af launum sem atvinnurekanda er skylt að halda eftir af kaupi og skila til skattayfirvalda og viðeigandi sjóða.

Við útreikning á staðgreiðslu er tekið tillit til persónuafsláttar sem starfsmaður á rétt á og kemur fram á skattkorti.
Skattkort á vef RSK
Staðgreiðsla á vef RSK

Er staðgreiðslu af launum þínum skilað eins og vera ber?
Yfirlit er að finna á þjónustusíðu RSK. Nota þarf veflykil RSK eða rafræn skilríki.

Lífeyrisgreiðslur

Lágmarksframlag launamanns í lífeyrissjóð er 4% af heildarlaunum og upphæð frádráttar á að koma fram á launaseðli.

Atvinnurekandi á að greiða lífeyrisframlag til þess lífeyrissjóðs em starfsmaður á aðild að ásamt eigin mótframlagi. Hið sama gildir ef starfsmaður safnar viðbótarlífeyrissparnaði sem á þá að greiða í þann sjóð eða á þann reikning sem starfsmaður kýs, ásamt mótframlagi atvinnurekanda, kveði samningar á um það.

Félagsgjöld

Atvinnurekanda ber að draga iðgjald til stéttarfélags af launum starfsmanns og greiða til viðeigandi stéttarfélags. Gjaldið er misjafnt eftir félögum en algengt hlutfall er 0,7 til 1%.

Var efnið hjálplegt?