Polityka prywatności Rafiðnaðarsamband Íslands – RSÍ


Við hjá Rafiðnaðarsambandi Íslands erum stolt af þeirri þjónustu sem við veitum og því trausti
sem okkar félagsmenn bera til sambandsins. Okkur er ljóst að til að viðhalda þessu trausti og
tryggja fagmennsku í okkar starfi verðum við að tryggja persónuvernd okkar félagsmanna. Í
þessari persónuverndarstefnu eru útskýrðar starfsvenjur okkar hvað varðar þær
persónuupplýsingar sem við tökum við, vinnum með og eyðum.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

 • RSÍ vinnur með persónuupplýsingar félagsmanna sinna og vistar þær í
  upplýsingakerfum sínum.
 • RSÍ leggur ríka áherslu á að tryggja öryggi persónuupplýsinga félagsmanna sinna.
 • RSÍ sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög, reglugerðir
  og reglur um persónuvernd.
 • RSÍ vinnur einungis með þær persónuupplýsingar sem þarf til að geta veitt þá þjónustu
  sem sambandinu ber að veita félagsmönnum sínum.
 • RSÍ ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um félagsmenn á annan hátt er lög og reglur
  kveða á um.
 • Allar upplýsingar sem félagsmenn RSÍ láta sambandinu í té eða sem RSÍ sækir með
  þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita
  félagsmönnum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.
 • Allir starfsmenn RSÍ skuldbinda sig svo langt sem lög og dómstólar leyfa til að gæta
  þagnarskyldu um hvaðeina er varðar félagsmenn RSÍ.
 • Persónuupplýsingar félagsmanna RSÍ eru einungis aðgengilegar þeim starfsmönnum
  RSÍ sem starfa sinna vegna þurfa að hafa aðgang að þeim.
 • Þagnarskylda starfsmanna RSÍ helst eftir að starfssambandi líkur.
 • RSÍ notar persónuupplýsingar eingöngu í þeim tilgangi sem þeirra var aflað.

Dane osobowe przekazywane stronom trzecim

 • RSÍ áskilur sér rétt til að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila að því marki sem
  þarf til að geta sinnt félagsmönnum og uppfylla skyldur sambandsins.
 • RSÍ mun ekki samþykkja að deila persónuupplýsingum með þriðjaaðila nema
  sambandinu sé það skylt samkvæmt lögum, skv. dómi eða að beiðni félagsmanns.

Usuwanie danych osobowych

 • Persónuupplýsingum verður eytt með tryggum hætti, biðji félagsmaður um það og lög
  og reglur standi því ekki í vegi.
 • Persónuupplýsingar í bókhaldsgögnum eru varðveidd í 7 ár.
 • Viðkvæmum persónuupplýsingum er eytt um leið og þeirra er ekki lengur þörf.

Usługodawcy (podmioty przetwarzające)

 • RSÍ notast við trausta samstarfsaðila sem sjá um vinnslu á persónuupplýsingum,
  vistun og eyðingu. RSÍ deilir persónuupplýsingum með þeim eins og nauðsyn krefur
  og heimildir félagsmanna leyfa.
 • RSÍ hefur skipulagt vörslu sína og vinnslu á persónuupplýsingum hjá vinnsluaðilum
  þannig að þau séu varin með tryggum hætti.

Dostęp do danych osobowych oraz ich usuwanie

 • Félagsmenn RSÍ geta óskað eftir aðgangi að persónuupplýsingum sínum og mun RSÍ
  veita aðgang að þeim upplýsingum.
 • Félagsmenn geta farið þess á leit við RSÍ að persónuupplýsingum um þá verði eytt.
  Standi lög eða reglur því ekki í vegi, verður upplýsingunum eytt með tryggum hætti.

Środki bezpieczeństwa

 • RSÍ beitir ýmsum aðferðum til að koma í veg fyrir að persónuupplýsingar komist í
  hendur óviðkomandi aðila.
 •     RSÍ mun tilkynna viðkomandi um öryggisbrest líkt og lög kveða á um, ef í ljós kemur
  að persónuupplýsingar hafi borist til óviðkomandi aðila.

Inspektor ochrony danych

 • RSÍ hefur ráðið, Ólaf Karl Eyjólfsson, lögmann, sem persónuverndarfulltrúa RSÍ.
 • Félagsmenn RSÍ geta sent erindi á Ólaf Karl Eyjólfsson, ef þeir telja að
  persónuupplýsingum um þá hafi ekki verið safnað, unnið eða eytt með réttum hætti.
 • Hægt er að senda erindi á olafurkarl@oklogmenn.is.

Zmiany w polityce prywatności

 • RSÍ mun breyta persónuverndarstefnu sinni ef þörf reynist. Gildistími hverrar útgáfu er
  sá tími sem hún stendur á vefsíðu RSÍ, felag.is.

Okres obowiązywania

 • Persónuverndarstefna þessi gildir frá 25. maí 2018.