Dodatek grudniowy należy wpłacić nie później niż 15 grudnia. Najczęściej jest wypłacany równolegle z wynagrodzeniem za listopad.

Pełny dodatek jest płacony za cały przepracowany rok, tj. za pełny etat uważa się 45 przepracowanych tygodni w roku. Kwota ta jest oparta na wskaźniku zatrudnienia i godzinach pracy. Pracownicy, którzy przepracowali 12 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub zostaną zatrudnieni w pierwszym tygodniu grudnia, są uprawnieni do dodatku opartego na wskaźniku zatrudnienia i godzinach pracy.

Przykład: 
Pracownik pracuje w pełnym wymiarze godzin i przepracował 45 tygodni lub dłużej w ciągu roku, otrzymuje ISK. 98 000

Pracownik, który przepracował 12 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, otrzymuje wynagrodzenie w ISK 26 133 (12/45 * 98 000 = 26 133 ISK).

UWAGA: kwoty za specjalnym porozumieniem mogą być takie same lub wyższe, dlatego konieczne jest zapoznanie się z treścią specjalnych porozumień płacowych, jeśli mają one zastosowanie.

Dodatek grudniowy 2021
Suplement grudniowy na rynku ogólnym ……. ISK 98 000

Dodatek urlopowy 2021
Dodatek urlopowy na rynku ogólnym ……. ISK 53 000