ASI Verdlagseftirlit

Verðlagseftirlit ASÍ gerði verðkönnun á páskaeggjum 7. apríl og þar vekur athygli að í öllum þeim tilvikum sem páskaegg fengust bæði í Bónus og Krónunni, voru þau einni krónu ódýrari í Bónus eða í alls 20 tilvikum. 

Bónus var oftast með lægstu verðin í könnuninni, í 25 tilvikum en Krónan næst oftast, í fimm tilvikum. Hagkaup og Nettó voru oftast með hæstu verðin eða í 15 tilvikum hvor verslun. Hagkaup.is var með hæstu verðin í átta tilvikum, Iceland í sex og Netto.is í fimm tilvikum. Athygli vekur að verð á páskaeggjum er ívið hærra í Nettó en á Netto.is. 

Jafn algengt var að verðmunurinn í könnuninni væri á bilinu 0-20% og að hann væri 20-40% eða 15 sinnum í báðum tilvikum. Í einu tilviki var munur á hæsta og lægsta verði á bilinu 40-60% og í einu tilviki 60-80%. 

Mesti munur á hæsta og lægsta verði var á Freyju Rís Dessert eggjum, fjórum saman í pakka, 65,2% en hæst var verðið í Hagkaup, 659 en lægst var verðið í Krónunni, 399 kr. Næst mesti munur á hæsta og lægsta verði var á litlum páskaeggjum frá Góu en 54,4% munur var á eggjunum sem kostuðu minnst 349 kr. í Bónus en mest, 539 kr. í Hagkaup. 

Ef stærri eggin eru skoðuð má sjá að mestur munur var á hæsta og lægsta verði af Nóa Siríus dökku páskaeggi nr. 4 eða 34,7% en lægsta verðið mátti finna í Bónus,  2.895 kr. en það hæsta í Hagkaup 3.899 kr. Mikill munur eða 31,4% var á hæsta og lægsta verði af Góu Lindor hvítu súkkulaði páskaeggi sem kostaði minnst 1.598 kr. í Bónus en mest 2.099 kr. í Nettó. Þá var 32,6% munur á hæsta og lægsta verði af Nóa Siríus Perlu hnappa páskaeggi sem kostaði minnst 1.809 kr. í Bónus en mest 2.399 kr. í Hagkaup. Sami verðmunur var á Nóa Siríus páskaeggi með kremkexi sem kostaði minnst 1.809 kr. í Bónus en mest 2.399 kr. í Hagkaup. 

Minnsta úrvalið var á Heimkaup.is en þegar könnunin var framkvæmd voru einungis fimm páskaegg til af þeim 32 sem könnunin náði til. Mesta úrvalið var í Iceland en fengust öll páskaeggin sem könnunin náði til.

Sjá nánar niðurstöður í töflu (smella hér)

Verðkönnunin nær til 32 algengra páskaeggja frá íslenskum framleiðendum.

Könnunin var gerð þriðjudaginn 7. apríl í eftirfarandi verslunum: Bónus, Krónunni, Nettó, Hagkaupum, Iceland, Fjarðarkaupum, Kjörbúðinni, Netto.is, Hagkaup.is og Heimkaup.is

Hér er aðeins um beinan verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu söluaðila.

Óheimilt er að vitna í könnunina í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.

rafis bordar 1300x400 04Miðstjórn RSÍ sendir öllum þeim sem standa í framlínustörfum baráttukveðjur, ykkar þáttur í að halda samfélaginu gangandi skiptir sköpum fyrir samfélagið. Á þessum tímum skiptir jafnframt gríðarlega miklu máli að kjarasamningar séu í gildi hjá öllum landsmönnum. Við skorum á stjórnvöld og aðra þá launagreiðendur sem ekki hafa gengið frá kjarasamningum við sína starfsmenn að gera það tafarlaust.

Miðstjórn RSÍ hefur sérstakar áhyggjur af stöðu heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir grundvallarþjónustu á þessum tímum, líkt og áður. Fleiri hópar, líkt og lögreglumenn, búa við óþarfa óvissu á þessum tímum og afar brýnt að draga úr þeirri óvissu. Tökum höndum saman, stöndum vörð um réttindi landsmanna, skrifið undir kjarasamninga! Við komumst saman í gegnum þessar tímabundnu áskoranir með samstöðunni, “hlýðum Víði” og okkar frábæra þríeyki í einu og öllu.

Birta logo lit CMYK 1300 x 400

Við viljum vekja athygli á frétt á heimasíðu sjóðsins vegna lokunar á umsóknir um endurfjármögnun lána hjá Birtu.

Um tímabundna ráðstöfun er að ræða vegna álags er fylgir greiðsluerfiðleikaúrræðum ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 faraldurs.

Sjóðfélagar eru beðnir um að sýna biðlund, tilkynnt verður á heimasíður sjóðsins þegar opnað verður aftur fyrir umsóknir um endurfjármagnanir. Áfram verður opið fyrir lánsumsóknir vegna fasteignakaupa.

Nánar á heimasíðu Birtu (smella)

covidgraphic3banner

Lokun orlofshúsa/íbúða RSÍ vegna Covid-19 “Hlýðum Víði” og “ferðumst innanhúss”

Á upplýsingafundi almannavarna 1. apríl síðastliðinn svaraði Víðir játandi þeirri spurningu hvort stéttarfélög ættu að afturkalla leigu á orlofshúsum sínum.

Vegna þessa hefur Rafiðnaðarsamband Íslands ákveðið að loka öllum orlofshúsum og íbúðum og afturkalla allar leigur frá 06.04.-30.04.2020

Eins og landsmenn allir fylgjumst við vel með stöðunni og munum upplýsa um frekari breytingar komi þær til.

Leigur vegna þessa verða allar endurgreiddar að fullu og orlofspunktar bakfærðir. Leiguupphæð verður bakfærð á það kort sem leigan var greidd með.

Ef þið hafið spurningar ekki hika við að hafa samband í síma 540-0100,  540-0140 (Hrönn) og 540-0122 (Sigrún).

 

Zamknięcie domów letniskowych / apartamentów RSÍ z powodu Covid-19 

Na spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa publicznego, w dniu 1 kwietnia Víðir zdecydował, że związki zawodowe powinny wstrzymać wynajem swoich domów letniskowych.

W związku z tym, Islandzki Związek Elektryczny podjął decyzję o zamknięciu wszystkich domów i mieszkań letniskowych i wycofaniu wszystkich czynszów w dniach od 06.04.-30.04.2020 r.

Jako obywatele, wszyscy bacznie obserwujemy sytuację i będziemy informować o dalszych zmianach w miarę ich pojawiania się.

Uiszczone wcześniej czynsze oraz punkty wakacyjne zostaną w pełni zwrócone. Wysokość czynszu zostanie zwrócona na kartę, którą zapłacono czynsz.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerami 540-0100, 540-0140 (Hrönn) i 540-0122 (Sigrún).

Hlutastarf banner

Atvinnurekendum er óheimilt að fara fram á meira starfshlutfall af hendi launamanns en fram kemur í samkomulagi um hlutastarf.

Láttu okkur vita ef fyrirtæki brjóta gegn þessu á asi@asi.is

 

Part-time work means part-time work

Businesses do not have the right to ask employees to work longer hours than stated in the agreement on part-time work.

If a company does not respect this, let us know by sending an email to asi@asi.is

 

Praca na niepełny etat oznacza pracę na niepełny etat

Pracodawca nie może wymagać od pracobiorcy wykonywania pracy w większym wymiarze godzin niż przewiduje porozumienie o pracy na niepełny etat.

Jeżeli jakieś przedsiębiorstwo nie stosuje się do tego przepisu, prosimy o kontakt w tej sprawie na asi@asi.is

isal 4 banner

Iðnaðarmenn:

91 á kjörskrá

82 tóku þátt (90,11%)

Já sögðu 71 (86,59%)

Nei sögðu 10 (12,20%)

Taka ekki afstöðu 1 (1,22%)

ASI verdlagseftirlit rautt

Alþýðusambandið beinir þeim tilmælum til fyrirtækja að sýna ábyrgð og halda aftur af verðhækkunum við þær aðstæður sem nú eru uppi og koma þannig í veg fyrir frekari verðbólgu og efnahagslega óvissu sem kemur illa niður bæði á heimilum og fyrirtækjum.

Nokkur umræða hefur verið um að verð á innfluttum vörum fari nú hækkandi vegna þeirrar gengislækkunar sem orðið hefur á síðustu mánuðum og hefur verðlagseftirliti ASÍ einnig borist nokkuð af ábendingum og áhyggjum neytenda þar um. Í því samhengi er nauðsynlegt að beina því til söluaðila að  gengislækkun ein og sér leiðir ekki sjálfkrafa til samsvarandi verðhækkana þar sem mun fleiri þættir hafa áhrif á verðlag innfluttra vara.  

Í því sérstaka ástandi sem myndast hefur vegna Covid-19 veirunnar, hefur almenningur heldur ekki sömu tækifæri til að versla og gera verðsamanburð og hann hefur venjulega. Samkeppni á markaði minnkar þar sem verslun færist yfir á færri aðila og tækifæri neytenda til að veita aðhald minnkar. Í slíkri stöðu er auðveldara en ella fyrir fyrirtæki að hækka verð og okra á viðskiptavinum.

Fyrirtæki eru hvött til að nýta sér ekki ástandið með þessum hætti heldur laða frekar að sér ný viðskipti og styrkja þau viðskiptasambönd sem fyrir eru með því að sýna samfélagslega ábyrgð og  leita allra leiða til að halda verði í lágmarki.

Neytendur eru hvattir til að fylgjast vel með verðlagi, biðja um og passa upp á strimla og láta vita ef þeir verða varir við okur eða óeðlilega miklar verðhækkanir. Það má gera með því að deila inn á facebook hóp verðlagseftirlitsins; Vertu á verði – eftirlit með verðlagi en einnig má senda ábendingu til Samkeppniseftirlitsins í gegnum útfyllingarform á vefsíðu þeirra eða í gegnum netfangið samkeppni@samkeppni.is.

starfshlutfall3

Atvinnurekanda er óheimilt að krefjast vinnuframlags frá launamanni umfram það starfshlutfall sem eftir stendur þegar starfshlutfall hefur verið minnkað.

Ef starfsmaður er færður í....

25% STARF
Þá má atvinnurekandi fara fram á að hámarki 9,25 virkar klst. á viku eða 40 virkar klst. á mánuði í vinnuframlag frá og með 1. apríl.

50% STARF
Þá má atvinnurekandi fara fram á að hámarki 18,5 virkar klst. á viku eða 80 virkar klst. á mánuði í vinnuframlag frá og með 1. apríl.

75% STARF
Þá má atvinnurekandi fara fram á að hámarki 27,75 virkar klst. á viku eða 120 virkar klst. á mánuði í vinnuframlag frá og með 1. apríl.

asi rautt

Heimsfaraldur vegna Covid-19 hefur nú áhrif á atvinnu og afkomu fjölmargra heimila. Alþýðusamband Íslands leggur ríka áherslu á að stjórnvöld, fjármálastofnanir og aðrir kröfuhafar komi til móts við fólk í þessum erfiðu aðstæðum. Öllu máli skiptir nú að tryggja afkomuöryggi heimila þannig að öllum sé kleift að setja eigin heilsu og annarra í forgang. 

Liður í þessu er að opinberir aðilar, sveitarfélög, fjármálastofnanir, leigufélög, lífeyrissjóðir og aðrir kröfuhafar sýni sanngirni og sveigjanleika varðandi greiðslufresti á meðan mesta óvissan stendur yfir. Mikilvægt er að innheimtukostnaður og dráttarvextir verði ekki lagðir á vanskil og fólki gefist tækifæri til að dreifa greiðslum og lengja í lánum svo greiðslubyrði fari ekki úr hófi fram. 

Bankar, fjármálastofnanir, lífeyrissjóðir og leigufélög hafa þegar tilkynnt um úrræði fyrir heimili sem þurfa aukið svigrúm við þessar aðstæður. Alþýðusambandið beinir því til þessara aðila að þeir hafi ávallt að leiðarljósi að upplýsa einstaklinga með skýrum og greinagóðum hætti um áhrif þeirra úrræða sem í boði eru á greiðslubyrði til lengri og skemmri tíma og hvaða leiðir séu færar til að draga úr langtímaáhrifum á fjárhag heimilanna. Þá skuli öllum kostnaði sem innheimtur er vegna úræðanna haldið í lágmarki.

Alþýðusambandið telur með öllu óásættanlegt að kröfuhafar geti nýtt sér þá neyð sem blasir við mörgum heimilum við núverandi aðstæður. ASÍ mun á næstunni fylgjast náið með þeim greiðsluerfiðleikaúrræðum sem boðið verður upp á og þeim þjónustugjöldum sem innheimt verða vegna þeirra.

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?