asi rautt

Efnahagslífið hægir nú á sér eftir 8 ára samfellt hagvaxtarskeið. Samkvæmt nýrri hagspá ASÍ dregst landsframleiðsla saman um 0,3% á þessu ári sem skýrist bæði af verulegum samdrætti í útflutningi og minni þjóðarútgjöldum. Framundan er því skammvinnt samdráttarskeið. Raungerist spá ASÍ má búast við hægum vexti á næsta ári, 0,6%, en að umsvif í hagkerfinu fari vaxandi á árinu 2021 og þá verði hagvöxtur 2,3%. 

Aðlögun hagkerfisins var viðbúin en gjaldþrot WOW air í mars markaði skarpari skil í efnahagsþróunina þótt afleiðingarnar hafi góðu heilli verið minni en óttast var í fyrstu. Geta heimila og fyrirtækja til að takast á við stöðuna nú er hins vegar almennt betri en í síðustu niðursveiflu. Sama má segja um getu stjórnvalda og Seðlabankans til að bregðast við.

Horfur á vinnumarkaði hafa versnað eftir því sem liðið hefur á árið 2019 og útlit fyrir að svo verði áfram. Um sjö þúsund manns eru nú án atvinnu samkvæmt skráningu Vinnumálastofnunar og hefur þeim fjölgað um ríflega 2.500 frá sama tíma í fyrra. 

Staðreyndin er sú að þeir hópar sem skildir voru eftir í uppsveiflu síðustu ára, m.a. vegna mismununar á húsnæðismarkaði, eru þeir sömu og eiga í mestri hættu á að missa atvinnuna í niðursveiflu og verða illa fyrir barðinu á umbreytingum á vinnumarkaði. Aðgerðir til að tryggja að umskiptin gerist á forsendum launafólks með jöfnuði og réttlæti að leiðarljósi eru þess vegna ekki viðfangsefni framtíðarinnar heldur meðal mikilvægustu verkefna dagsins í dag.

Banner LaunakonnunEins og fram hefur komið þá er launakönnun, sem framkvæmd er af Gallup fyrir RSÍ, í gangi. Félagsmenn geta skráð sig inn á "Mínar síður" og tekið þátt í könnun þar. Athugið að við innskráningu inn á Mínar síður birtist möguleiki á að taka þátt. Þátttaka skiptir okkur mjög miklu máli!

rafidnadarsambandid2Sveinsbréf voru afhent á Akureyri á föstudaginn. Við afhendinguna voru formaður RSÍ, formaður Rafiðnaðarfélags Norðurlands sem og framkvæmdastjóri Rafmenntar og formaður sveinsprófsnefndar. Það er gríðarlega mikilvægur áfangi að ljúka sveinsprófi í iðngrein en níu nýsveinar luku sveinsprófi í rafvirkjun og einn í rafeindavirkjun og óskum við nýsveinum innilega til hamingju með árangurinn. Þess ber þó að geta að einn nýsveinn lauk sveinsprófi bæði í rafvirkjun og rafeindavirkjun sem er auðvitað einstakur árangur!

Í vikunni sóttu fulltrúar frá RSÍ og FÍR alþjóðlegan fund rafiðnaðarsambanda, GPTU / Global Power Trade Unions. Fundurinn fór fram í Washington DC og var skipulagður af IBEW (International Brotherhood of Electrical Workers). IBEW er Rafiðnaðarsamband Bandaríkjanna og Kanada og eru félagsmenn þess 750.000 talsins. 

Til umræðu á fundinum voru málefni eins og alþjóðleg stjórnmál, ellilífeyrir, uppbygging lífeyrissjóða og fjárfestingar þeirra, græn raforka og uppbygging raforkukerfa, öryggismál rafiðnaðarmanna, notkun verkjalyfja tengt starfsgreinum og síðast en ekki síst funduðu ungliðar sérstaklega um málefni ungs fólks í rafiðnaði.

Farið var í heimsókn í tvo eftirmenntunarskóla nærri Washington DC. Fyrri skólinn er rekinn af IBEW og þar er bæði boðið upp á grunnnám í rafiðngreinum sem og eftirmenntunarnámskeið. Mjög áhugavert var að sjá hversu framarlega þau eru í að nýta sér tækni og bjóða upp á kennslu á nýjasta tæknibúnaði. Seinni skólinn var rekinn af IUEC sem er félag þeirra sem vinna í lyftuiðnaði. Þar er kennt á uppsetningu og viðhald á lyftubúnaði. Verulega flottir skólar sem reknir eru af félögunum.

Í vikunni héldu kjaraviðræður áfram. Ekki var skrifað undir neinn kjarasamning en unnið er að því að móta ákveðnar lausnir sem gætu mögulega hentað innan mismunandi fyrirtækja sem samið er við. Það er þó ekki þannig að von sé á því að gengið verði frá kjarasamningum í næstu viku því viðræður ganga hægar en æskilegt væri. Fundað var með fulltrúum hjá Landsneti, HS Orku, Landsvirkjun, ISAL og OR. 

Í lok vikunnar var haldinn fundur í miðstjórn RSÍ og í næstu viku fer fram formannafundur ASÍ. 

 

Launakönnun RSÍ fór af stað í vikunni og ljóst að á fyrstu dögunum var þátttakan mjög góð. Við viljum heyra frá sem flestum félagsmönnum í gegnum þessa launakönnun og hvetjum því alla sem ekki hafa þegar tekið þátt að gera það. Gallup sér um framkvæmd þessarar könnunar.

KÞS

 

rafidnadarsambandid bleikur

Rafiðnaðarsamband Íslands er að gera launakönnun meðal félagsmanna sinna þessa dagana. Gallup sér um alla gagnavinnslu og framkvæmd könnunarinnar. 

Við hvetjum félagsmenn til að taka þátt til að niðurstöður verði sem áreiðanlegastar. 

Með því að taka þátt í könnuninni leggur þú þitt af mörkum í baráttunni fyrir bættum kjörum. 

Til mikils er að vinna þvi fjögur gjafabréf að andvirði kr. 25.000 verða dregin úr innsendum svörum í nóvember. Að auki verða fjórir heppnir svarendur sem ljúka könnuninni dregnir út og fá helgarleigu í orlofshúsi RSÍ innanlands á tímabilinu frá 3. janúar 2020-29. maí 2020 fyrir utan páskatímabil. 

 

 

rafidnadarsambandid bleikur

Nú gefst félagsmönnum Rafiðnaðarsambands Íslands kostur á að kaupa sumarhús í  Miðdal (orlofshúsasvæði Grafíu) en eingöngu félagsmönnum stendur þetta til boða, sjá (smella hér)

 

rafidnadarsambandid2Nýjustu fréttir úr starfi RSÍ þær helstar að í vikunni sem er að líða héldu áfram fjöldi samningafunda. Því miður hefur ekki tekist að ljúka gerð nýrra kjarasamninga í þessari viku en nú er verulegrar óþreyju farið að gæta með að ljúka gerð allra kjarasamninga. Tíundi mánuðurinn án þess að endurnýjun sé lokið er ekki ásættanlegt. Frestun kjarasamninga í sumar þar sem fyrirframgreiðsla á launahækkunum var greidd út gerir það þó að verkum að sá tími stendur ekki að öllu leyti óbættur en það getur ekki gengið mikið lengur með óbreyttu sniði. 

Fundað var með samninganefndum Landsvirkjunar, Rarik, OR auk þess sem óformlegir fundir og samtöl um hina ýmsu kjarasamninga. Nú styttist í að fleiri samningar renni út en má þar nefna að kjarasamningur RSÍ og annarra stéttarfélaga við Norðurál sem og kjarasamningur við Elkem gilda til loka þessa árs. Kjarasamningur RSÍ og Afls við Alcoa gildir til 29. febrúar 2020. 

Skrifstofa RSÍ fékk heimsókn frá trúnaðarmönnum sem vinna hjá fyrirtækinu Aker Solutions í Noregi. Trúnaðarmennirnir koma frá fimm stéttarfélögum sem eru innan norska Alþýðusambandsins (LO) og vildu fræðast um íslenskt samfélag og stöðu mála hér á landi. Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ fór yfir uppbygginguna hjá okkur auk þess sem formaður RSÍ fór yfir starfsemi RSÍ og aðildarfélaga. Uppbygging sjúkrasjóða hér á landi þótti þeim mjög áhugaverð sem og hversu fjölbreytt starf stéttarfélaga er og mikil þjónusta við félagsmenn á ýmsum sviðum. Það var virkilega ánægjulegt fyrir okkur að fá heimsókn frá félögum okkar í Noregi.

Í tengslum við kjarasamninga sem samþykktir voru í sumar þá var fjöldi þátta sem stjórnvöld komu með að samningaborðinu til að liðka fyrir kjarasamningum. Í vikunni héldu áfram fundir þar sem farið var yfir stöðu mála. Það var verulega ánægjulegt að Seðlabanki Íslands ákvað að lækka stýrivexti í vikunni um 0,25% en þá hafa stýrivextir lækkað um 1,25% frá því kjarasamningar voru undirritaðir. Þessi lækkun getur haft verulega jákvæð áhrif á skuldsett heimili þar sem vaxtakjör eru breytileg. Þetta veitir jafnframt svigrúm til þess að endurfjármagna íbúðalán ef vaxtakjör hafa ekki lækkað eða eru óhagstæð. 

Á föstudag var haldinn sameiginlegur félagsfundur RSÍ og FÍR á Reyðarfirði. Ástæða fundarins var að fulltrúar RSÍ voru á leið á Tæknidag fjölskyldunnar í Verkmenntaskóla Austurlands á Norðfirði. Fundurinn var ágætlega sóttur en á milli 20 og 30 manns voru á staðnum. Á tæknidegi fjölskyldunnar voru störf í rafiðnaði kynnt auk þess sem fulltrúar Rafmenntar afhentu nýnemum í rafiðngreinum í skólanum spjaldtölvur til þess að nota í skólanum. En RSÍ og SART hafa staðið fyrir útgáfu rafræns námsefnis nemendum að kostnaðarlausu. Almenn ánægja er með framtakið á meðal nemenda og kennara.

KÞS

rafidnadarsambandid rautt

rsi reyðarfj

asi rautt

Kæru félagar,

Umhverfismálþing ASÍ; „Engin störf á dauðri jörð“ verður haldið þann 3. október kl. 08:30-11:30 (morgunmatur frá 08:00).

Á málþinginu verður fjallað um þau áhrif sem loftslagsbreytingar munu hafa á vinnumarkaðinn og hvernig verkalýðshreyfingin geti brugðist við.

Endilega takið þátt í þessari mikilvægu umr!æðu

Málþinginu verður streymt á vef ASÍ – www.asi.is

Skráning á asta@asi.is

Umhverfisþing ASI

rafidnadarsambandid2Fjöldi funda vegna kjarasamninga fóru fram í vikunni. Fundað var með Landsvirkjun, Rarik, Orkuveitu Reykjavíkur og ISAL. Það er ljóst að hraði viðræðna þarf að vera mikið meiri til þess að árangur fari að sjást úr þessum viðræðum. Það er ljóst að óþreyju er farið að gæta í baklandi okkar innan fyrirtækjanna og því nauðsynlegt að koma hreyfingu á málin. Viðræður eru lengst komnar hjá Landsvirkjun og bundum við vonir við að geta komist langt með viðræðurnar þar í vikunni. 

Í vikunni sem leið var haldið málþing á vegum menntanefndar ASÍ um tæknibreytingarnar sem tengjast hinni svokölluðu fjórðu iðnbyltingu. Miklar og hraðar tæknibreytingar hafa sífellt meiri áhrif á störf í heiminum og augljóst að í rafiðnaði verða til ný og mjög spennandi verkefni fyrir okkar félagsmenn. Rafiðnaðarstéttin ætti að vera sú stétt sem leiðir nýjan tæknibúnað inn á íslenskan markað. Það er meðal annars þess vegna sem við verðum að fylgja málum eftir með eftirmenntun í okkar greinum. 

Í vikunni náðust mjög áhugaverðir kjarasamningar í Noregi. Félagsmenn Fellesforbundet (samtök marga iðngreina þar í landi) sem vinna fyrir fyrirtækið Foodora náðu því markmiði sínu að gera kjarasamning um störf sem höfðu áður fallið á milli skips og bryggju. Starfsmenn sem vinna mjög nátengt hinu svokallaða tengihagkerfi (e. Platform economy). Starfsmenn fyrirtækisins, sem eru oftar en ekki skólafólk hafði verið ráðið til starfa eftir óhefðbundnum leiðum, ráðningarkjör og réttindi óljós, gripu til þess ráðs að leggja niður störf með því að beita verkfallsvopninu. Baraáttan skilaði kjarasamningi vegna þessara starfa. Virkilega vel gert!

Eins og fram hefur komið á heimasíðunni hjá okkur þá fór fram afhending sveinsbréfa á laugardaginn þar sem 49 nýsveinar fengu sveinsbréfin afhent. Það er alltaf jafn gaman að koma að þessum merka viðburði í lífi þeirra sem ná þessum áfanga. Sveinsbréfin veita bæði aðgang að því að starfa sem rafvirki, rafeindavirki eða í þeirri grein sem lokið er. Sveinsbréfið veitir því rétt til þess að vinna í greininni en auk þess eru atvinnumöguleikar gríðarlega miklir enda skortur á iðnaðarmönnum hér á landi. 

Sveinsbréf og starfsreynslan veitir jafnframt aðgang að frekara námi og tala nú ekki um ljúki nemendur stúdentsprófi frá iðn- eða verknámsskóla samhliða iðnnáminu (sem er ekki veruleg viðbót í tíma) þá opnast fjölmargar leiðir til frekara náms og þeir einstaklingar sem það velja verða iðulega mjög eftirsóttir í atvinnulífinu að því loknu enda með einkar dýrmæta reynslu í farteskinu hvort sem valið verður að hefja störf sem iðnaðarmaður eða sækja meiri menntun. Hvetjum þó sem flesta að fara beint út á vinnumarkaðinn enda góð staða þar.

 

Til hamingju með sveinsbréfin nýsveinar!

KÞS

 

Sveinsbrefaafhending 2Í gær voru sveinsbréf afhent í Reykjavík og voru það nýsveinar í rafvirkjun, rafveituvirkjun og rafeindavirkjun sem luku sveinsprófi. Alls voru það 45 rafvirkjar, 3 rafveituvirkjar og einn rafeindavirki sem fengu boð um að taka á móti sveinsbréfum í Reykjavík en næst verða sveinsbréf afhent á Akureyri um miðjan október.

 

Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum þá var föngulegur og ánægður hópur sem var með okkur. Í kjölfar formlegrar afhendingar var boðið upp á veitingar. Að því loknu sátu eftir nokkrir nýsveinar og gestir þeirra og tóku þátt í fögnuði RSÍ-UNG þar sem fram fór meðal annars Pöbb-Quiz. Mikil baraátta var um efsta sætið þar en fór svo að nýsveinarnir Hrafn Ingi og Júlíus Þór hrepptu fyrstu verðlaun, ásamt þeirra liðsmönnum. Fengu þeir gjafabréf og fjölsviðsmæla. Við óskum öllum nýsveinum innilega til hamingju með þennan stóra áfanga!

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?