Nasze społeczeństwo staje w obliczu niespotykanych wcześniej sytuacji i nowych wyzwań, z jakimi pracownicy zmuszeni są się zmagać na rynku pracy. W tej sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy zachęca zakłady pracy do w miarę możliwości, przykładania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.

Polski