Bjarg ibudarfelagUm er að ræða fyrsta byggingaverkefni Bjargs en félagið áformar umfangsmiklar framkvæmdir á næstu misserum. Reiknað er með að um 450 íbúðir verði komnar í byggingu hjá félaginu í lok árs þessa árs og rúmlega 1.000 til viðbótar á næstu þremur til fjórum árum. Íbúðir í fyrsta áfanga verða meðal annars í Reykjavík, á Akranesi og Akureyri. Þá á félagið í viðræðum við sveitafélög víðar á landinu. Næstu byggingarframkvæmdir, á eftir Móavegi, hefjast svo strax í apríl við Urðarbrunn í Úlfarsársdal en þar verða byggðar 83 íbúðir. Reiknað er með að fyrstu íbúðirnar við Móaveg verði afhentar í júní 2019 og fyrstu íbúðirnar í Úlfarsársdal skömmu síðar.

Íslenskir aðalverktakar munu sjá um byggingu fjölbýlishúsanna í Spönginni, Verkfræðistofan Mannvit sér um verkfræðihönnun og arkitekt er Yrki arkitektar. 

Hagsýni, skynsemi og gæði eru höfð að leiðarljósi við hönnun íbúðanna til að halda leiguverði lágu og er þar m.a. horft til fermetrafjölda. Íbúðir eru því ekki stórar, um verður að ræða 45 fermetra tveggja herbergja íbúðir, 70 fermetra þriggja herbergja íbúðir, 85 fermetra fjögurra herbergja íbúðir og 100 fermetra fimm herbergja íbúðir. 

Bjargi er ætlað að skapa tekjulægri hópum öruggt og gott húsnæði. Íbúðir félagsins verða því afar mikilvæg viðbót inn á húsnæðismarkaðinn.

Opnað verður fyrir skráningu á biðlista vegna íbúðanna á heimasíðu Bjargs í apríl á slóðinni www.bjargibudafelag.is

Bjarg er hús­næðis­sjálf­seigna­stofn­un, stofnuð af ASÍ og BSRB. Félagið er rekið án hagnaðarmark­miða og er ætlað að tryggja tekju­lág­um fjöl­skyld­um á vinnu­markaði aðgengi að hag­kvæmu, ör­uggu og vönduðu íbúðar­hús­næði í lang­tíma­leigu. Um er að ræða leigu­heim­ili að danskri fyr­ir­mynd sem standa munu til boða þeim félagsmönnum aðildarfélaga ASÍ og BSRB sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum, skilgreindum í lögum um almennar íbúðir.

asi rautt

21. febrúar 2018

Forsendur kjarasamninga eru brostnar að mati ASÍ en samkvæmt ákvæði í samningunum koma þeir til endurskoðunar fyrir lok þessa mánaðar. 

Það er mat ASÍ, að óbreyttu, að forsendur um að launastefna kjarasamninganna hafi verið stefnumarkandi hafi ekki gengið eftir. Því er heimild til uppsagnar þeirra fyrir lok febrúar enn í gildi. 

Vegna þessarar stöðu hefur miðstjórn ASÍ ákveðið að boða til formannafundar aðildarfélaga ASÍ miðvikudaginn 28. febrúar þar sem farið verður yfir málið og ákvörðun tekin um viðbrögð verkalýðshreyfingarinnar.

 

asi rauttSamkvæmt gögnum frá Hagstofunni yfir vísitölu neysluverðs hefur verðlagsþróun á matvörum á síðustu tveimur árum (janúar 2016 – janúar 2018) verið með þeim hætti að verð á innfluttum vörum hefur lækkað og sama má segja um þær vörur sem eru í samkeppni við innfluttar vörur.  

Verð á matvöru hefur því í heildina lækkað um 1,9% á síðustu tveimur árum en ástæðuna fyrir verðlækkunum má einkum rekja til gengisstyrkingar. Undantekningin á þessu er verð á mjólkurvörum en sá undirflokkur matvörunnar sker sig algjörlega úr og hefur hækkað langmest eða um 7,4%. Þetta skýrist af því að lítil eða engin samkeppni er á Íslandi á mjólkurvörumarkaði og því svigrúm til hækkanna þrátt fyrir ytri aðstæður eins og gengisstyrkingu.  

Töluverð lækkun í flestum matvöruflokkum – 1,9% heildar verðlækkun
Aðrir vöruflokkar sem hafa hækkað eru olíur og feitmeti en verð í þeim vöruflokki hefur hækkað um 2,8%. Þess má geta að inni í þeim vöruflokki eru t.d. smjör og smjörlíki sem tilheyrir að Visitala neysluv 2016 2018vissu marki mjólkuriðnaðinum hér á landi. Þá hefur verð á fiski hækkað lítillega eða um 1,2%. Þeir matvöruflokkar sem hafa lækkað eru ávextir um 7%, grænmeti um 4,6% og verð á kaffi, te og kakói hefur lækkað um 8,%. Verð á súpum, sósum, blöndum og kryddi hefur lækkað um 3,5% og verð á gosdrykkjum og söfum um 1,6%. Þá hefur verð á kjöti lækkað um 0,6% og verð á brauð- og kornvörum um 3,3%. 

Það má því segja að verðlagsþróun síðustu tveggja ára einkennist í heildina litið af meiri verðstöðugleika en Íslendingar eiga að venjast. Flestar vörur hafa lækkað í verði og njóta neytendur góðs af þeirri gengisstyrkingu sem hefur orðið hér á landi. 

(sjá graf..smella hér)

 

asi rauttRíkisstarfsmenn sem eru í aðildarfélögum ASÍ, þ.e. félagsmenn RSÍ, Samiðnar, VM, SGS og félaganna í Flóabandalaginu fá nú í fyrsta sinn svokallaða launaskriðstryggingu sem gefur að meðaltali 1,8% hækkun á laun afturvirkt frá 1. janúar 2017. 

Þetta er gert á grundvelli samnings sem ASÍ gerði við ríkið 21. desember 2017 og byggir á rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá október 2015.

Leiðréttingin kemur til útborgunar á flestum stöðum þann 1. mars. Þetta er gert til að tryggja að launaskrið á almenna vinnumarkaðnum nýtist líka starfsfólki hjá hinu opinbera.

Tryggingin er mæld út frá launaskriði árin 2013 til 2016 en annað uppgjör verður svo gert fyrir árin 2017 og 2018 og leiðrétt ef tilefni er til. 

asi rautt

Kjararáð fór í ákvörðunum sínum um kjör æðstu stjórnenda ríkisins, langt umfram viðmið rammasamkomulags aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda frá 2015. Ákvarðanir þess voru óskýrar, ógagnsæjar og samræmast ekki fyrirmælum í lögum um störf þess. 

Starfshópur sem skipaður var til að fjalla um málefni kjararáðs 23. Janúar sl. er sammála um að leggja kjararáð niður og taka upp nýtt, opið, fyrirsjáanlegt og gagnsætt kerfi til ákvörðunar launum æðstu stjórnenda ríkisins.

Einnig þarf að bregðast við útafkeyrslu kjararáðs. ASÍ vill að það sé gert strax og laun forseta, ráðherra, þingmanna, ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra verði með lögum tekin niður sem nemur útafkeyrslunni en fylgi eftir það almennri launaþróun. Meirihluti starfshópsins vill einnig bregðast við en fara aðra leið, þ.e. að laun æðstu embættismanna verði „fryst“ (taki engum hækkunum) þar til þau ná viðmiðum rammasamkomulagsins. 

Frysting launa æðstu stjórnenda ríkisins gæti varað út árið 2018 fyrir suma en nokkur ár fyrir þá sem fengu mesta hækkun. ASÍ telur að með því að fara þessa leið haldi þessi hópur ekki einasta launum upp á 671 milljónir króna vegna hækkana kjararáðs, sem þegar hefur verið greidd, heldur fái til 378 miljónir til viðbótar vegna þessarar sömu útafkeyrslu þar til frystingunni líkur. Í heild munu hækkanir kjararáðs kosta ríkissjóð 1.3 milljarða. Ef tillaga ASÍ næði hins vegar fram um lækkun á launum æðstu embættismanna ríkisins mætti spara ríkissjóði 473 milljónir króna.

ITUC atak gegn edited 2

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) telur að 35% kvenna yfir 15 ára aldri, alls 818 milljónir kvenna í heiminum öllum, hafi upplifað kynferðislegt ofbeldi, heimilisofbeldi eða ofbeldi á vinnustað. Þetta er óásættanleg staða og því hefur Alþjóðasamband verkalýðsfélaga (ITUC) blásið til 23 daga átaks til að vekja athygli á málinu.

Herferðin
Það verða engin sómasamleg störf til þar sem ofbeldi þrífst á vinnustað. Þrátt fyrir það eru ekki til lög á alþjóðlegum grunni sem uppræta ofbeldi og áreitni að neinu marki. Kynbundið ofbeldi er enn í dag eitt algengasta form mannréttindabrota sem látið er viðgangast. Það þarf að breytast og vitundarvakning um stöðu mála er fyrsta skrefið. Í júní næst komandi verður haldið þing Alþjóða vinnumálastofnunarinnar (ILO) þar sem baráttan gegn kynbundnu ofbeldi verður sett á oddinn.

Markmiðið með herferð ITUC er að:

Byggja upp móralskan stuðning fyrir þing Alþjóða vinnumálastofnunarinnar (ILO) þar sem ofbeldi á vinnustað verður til umfjöllunar með áherslu á kynbundið ofbeldi.

Styðja stéttarfélög í því að útrýma kynbundnu ofbeldi af vinnustöðum í þeirra nærumhverfi.

Það eru aðeins nokkrir mánuðir til stefnu til að sannfæra ríkisstjórnir heimsins að styðja bindandi tillögu sem vonandi verður samþykkt á ILO-þinginu um að ráðist verði að því meini sem kynbundið ofbeldi er í eitt skipti fyrir öll. Herferðin hefst í dag, 14. febrúar með svokölluðum V-degi sem snýst um baráttuna gegn ofbeldi gegn konum og stúlkum, og því líkur þann 8. mars á alþjóðlegum baráttudegi kvenna.

Nánar má lesa um átakið hér.

https://www.ituc-csi.org/23days 

rafidnadarsambandidRafiðnaðarsamband Íslands stóð fyrir viðhorfskönnun á meðal félagsmanna til þess að fá fram afstöðu þeirra til þess hvað eigi að gera við endurskoðun kjarasamninganna sem fram fer fyrir lok þessa mánaðar. Ljóst er að forsendur brustu fyrir ári síðan en ákveðið var á þeim tímapunkti að fresta ákvörðun til þessa árs. Var það samninganefnd ASÍ sem náði samkomulagi við Samtök atvinnulífsins um þá frestun. 

Meirihluti félagsmanna RSÍ vilja að kjarasamningum verði sagt upp núna enda skýr forsendubrestur. Helstu þættir sem félagsmenn eru ósáttir við er fyrst að nefna ákvarðanir kjararáðs á undanförnum árum og eru að stuðla að gríðarlegri misskiptingu í samfélaginu. Þessum úrskurðum verður að breyta! Þessi þáttur er lang veigamestur. Menn vilja jafnframt sjá breytingar á skattgreiðslum svo dæmi séu nefnd. Nú er verkefnið í höndum samninganefndar ASÍ um hver endanleg niðurstaða verður í samtökunum en unnið er að því að ná fram ásættanlegum breytingum. Endanlegrar niðurstöðu er að vænta í lok febrúar en eins og staðan er í dag þá er ákvörðunin í höndum sameiginlegrar samninganefndar aðildarfélaga ASÍ. 

Birta logo lit

Valnefnd launamanna Birtu lífeyrissjóðs auglýsir nú eftir fulltrúum til að taka sæti í stjórn sjóðsins.

Ný stjórn Birtu lífeyrissjóðs verður kjörin á ársfundi 2. maí 2018. Valnefnd launamanna í sjóðnum auglýsir nú eftir fulltrúum til að taka sæti í stjórninni kjörtímabilin 2018-2019 og 2018-2020.

Fulltrúaráð launamanna Birtu kýs tvo stjórnarmenn til tveggja ára og tvo til eins árs auk varamanns til tveggja ára og varamanns til eins árs.

Þeir sem áhuga hafa á að gefa kost á sér til stjórnarsetu sendi umsókn ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi og starfsferilsskrá á tölvupóstfangið valnefnd@birta.is fyrir kl. 16 þriðjudaginn 20. febrúar 2018.

Umsækjendur skili jafnframt útfylltu umboði sem veitir valnefndinni og þeim sem starfa í umboði hennar heimild til að nálgast fjárhagslegar upplýsingar og aðrar opinberar upplýsingar um viðkomandi í tengslum við mat á hæfi til setu í stjórn sjóðsins.

Frekari upplýsingar (smella hér)

rafidnadarsambandidÞað var mjög áhugavert viðtal við fulltrúa Samtaka atvinnulífsins á Bylgjunni í morgun þar sem hann lýsti því yfir að stéttarfélögin stæðu í vegi fyrir því að mögulegt væri að stytta vinnuvikuna. Nú þekki ég ekki nákvæmlega hvaða tilvik hafa verið í vinnslu síðustu vikur eða mánuði á milli Samtaka atvinnulífsins (SA) og stéttarfélaga en ég man vel upplegg SA í kjaraviðræðum sem fóru fram 2015. Í þeirri samningalotu var nokkuð tekist á um styttingu vinnuvikunnar. 

Stéttarfélögin vildu leita leiða til að stytta vinnuvikuna og hækka dagvinnulaun þannig að fólk gæti dregið úr því að vinna yfirvinnu þ.e.a.s. að mögulegt væri að lifa af dagvinnulaunum einum saman. Það þýðir ekki að launafólk stýri því sjálft hversu mikla yfirvinnu það getur fengið en augljóst er að fólk reynir að bjarga sér og sækir oft þá vinnu sem er í boði.

Markmið SA var hins vegar að lengja dagvinnutímabilið, sem sagt að heimilt væri að vinna á dagvinnutaxta á lengra tímabili á hverjum degi. Þar var fyrst og fremst horft til starfa í ferðamannaiðnaðinum og vinnu á Keflavíkurflugvelli svo dæmi sé tekið. Markmiðið var sem sagt að gera öll störf sem tengjast flugi þannig úr garði gerð að í stað þess að starfsmönnum sé greidd yfirvinna eða vaktaálag þá skyldi fyrirtækjum vera heimilt að greiða dagvinnu á þeim tíma sem flestar flugvélar koma til landsins svo dæmi sé tekið. 

Jafnframt var það uppleggið að lækka gjaldið fyrir yfirvinnu sem mun gera það að verkum að fyrirtæki veigra sér síður við að ráða fólk í yfirvinnu þar sem yfirvinnan er ódýrari. Það er þvert á það sem frændur okkar Norðmenn gera en þeir greiða vissulega lægra gjald fyrir fyrstu tvo yfirvinnutímana en tvöfalda síðan yfirvinnugreiðsluna eftir það og það dregur verulega úr því að fyrirtæki fái starfsmenn til að vinna yfirvinnuna. Slíkt fyrirkomulag gæti virkað hjá okkur en SA hafa hingað til ekki viljað ræða þá leið.

Ég þekki ekki það stéttarfélag sem setur sig á móti styttingu vinnuvikunnar en þau eru nokkuð mörg sem setja sig upp á móti því að gera störfin verr launuð. Markmið okkar er að auka lífsgæðin með betri launakjörum.

Rafiðnaðarsambandið (RSÍ) er mjög áhugasamt um styttingu vinnuvikunnar og ekki er ólíklegt að krafa verði um það í næstu samningum. RSÍ tekur þátt í tilraunaverkefni hjá Reykjavíkurborg um styttingu vinnuvikunnar.

Kristján Þórður Snæbjarnarson

Formaður Rafiðnaðarsambands Íslands

orlofslogNú þegar veðrið er sem allra verst svona yfir háveturinn þá getur verið áhugavert að fylgjast með því hvernig veðrið er á Skógarnesi við Apavatn. Rafiðnaðarsambandið setti upp veðurmælingastöð á orlofssvæðinu sem er opin og aðgengileg öllum sem hafa áhuga á veðri. Það getur alltaf komið sér vel í kaffisamlæti að ræða veðrið þegar lítið annað er að ræða... Einnig gott að geta sýnt fram á hvar besta veðrið er yfir sumartímann. Áhugasamir geta því smellt hér og rýnt í veðurupplýsingarnar hjá okkur. Við hvetjum alla til að halda kyrru fyrir og ana ekki út í veðrið því vegir eru víða lokaðir, bæði á Suðurlandi, Suðvesturhorni landsins og innan höfuðborgarinnar. Best er að fylgjast vel með ráðleggingum Lögreglunnar og Vegagerðarinnar.