Apavatn2009(2) 280x187

 

 Vekjum athygli á að Hús nr. 5 í Skógarnesi er laust helgina 7.-10. desember. 

rafidnadarsambandid rautt

Við vekjum athygli á að félagsmenn sem vilja fá styrki greidda út fyrir jól þurfa að skila inn umsóknum í síðasta lagi fimmtudaginn 13. desember 2018. Styrkir verða greiddir út 21. desember. Þeir félagsmenn sem geta ekki skilað inn umsóknum fyrir þann tíma en vilja nýta styrki þetta árið geta skilað inn umsóknum til 4. janúar 2019. Styrkirnir verða þá skráðir á árið 2018 en greiddir út 11. janúar 2019. 

Minnum félagsmenn á að nota "Mínar síður" til að sækja um styrki. Innskráning er með íslykli eða rafrænum skilríkjum. 

 

 

 

rafidnadarsambandid rautt

Rafeindavirki við stýribúnað

 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir rafeindavirkja við stýribúnað á Þjónustumiðstöð borgarlandsins tímabundið í eitt ár með möguleika á framlengingu.
Þjónustumiðstöðin sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu, hreinsun gatna og gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, uppsetningu og viðhaldi umferðar- og gangbrautaljósa og umferðamerkja, útleigu á lokunarbúnaði og fánaborgum, umsjón og viðhaldi hitakerfa auk eftirlits með framkvæmdum veitustofnana.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Uppsetning og viðhald umferðarljósa
• Uppsetning og viðhald hraða og rauðljósamyndavéla
• Uppsetning og viðhald á hjólateljurum og hraðamælum
• Uppsetning og viðhald umferðaskynjara
• Uppsetning og viðhald á ýmsum öðrum rafmagnsbúnaði
• Stjórnun og tilsögn við vinnu á verkstað 
• Verkbókhald
• Samskipti við ýmsa hagsmunaaðila, íbúa og aðrar stofnanir Reykjavíkur

Hæfniskröfur

• Menntun í rafeindavirkjun 
• Þekking og reynsla af vinnu við rafbúnað 
• Hafa vald á íslensku, bæði skrifaðri og talaðri
• Almenn ökuréttindi skilyrði
• Vinnuvélapróf er kostur
• Ákveðni, frumkvæði og geta til að vinna undir álagi
• Þekking á gatnakerfi Reykjavíkur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðkomandi stéttarfélags

Starfshlutfall
100%
Umsóknarfrestur
16.12.2018
Ráðningarform
Timabundin ráðning
Númer auglýsingar
6224
Nafn sviðs
Umhverfis- og skipulagssvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hinrik H Friðbertsson í tölvupósti hinrik.fridbertsson@reykjavik.is
 
Umferðarljós - Verkamenn
v/ Stórhöfða
110 Reykjavík

Rafeindavirki við stýribúnað

 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir rafeindavirkja við stýribúnað á Þjónustumiðstöð borgarlandsins tímabundið í eitt ár með möguleika á framlengingu.
Þjónustumiðstöðin sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu, hreinsun gatna og gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, uppsetningu og viðhaldi umferðar- og gangbrautaljósa og umferðamerkja, útleigu á lokunarbúnaði og fánaborgum, umsjón og viðhaldi hitakerfa auk eftirlits með framkvæmdum veitustofnana.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Uppsetning og viðhald umferðarljósa
• Uppsetning og viðhald hraða og rauðljósamyndavéla
• Uppsetning og viðhald á hjólateljurum og hraðamælum
• Uppsetning og viðhald umferðaskynjara
• Uppsetning og viðhald á ýmsum öðrum rafmagnsbúnaði
• Stjórnun og tilsögn við vinnu á verkstað 
• Verkbókhald
• Samskipti við ýmsa hagsmunaaðila, íbúa og aðrar stofnanir Reykjavíkur

Hæfniskröfur

• Menntun í rafeindavirkjun 
• Þekking og reynsla af vinnu við rafbúnað 
• Hafa vald á íslensku, bæði skrifaðri og talaðri
• Almenn ökuréttindi skilyrði
• Vinnuvélapróf er kostur
• Ákveðni, frumkvæði og geta til að vinna undir álagi
• Þekking á gatnakerfi Reykjavíkur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðkomandi stéttarfélags

Starfshlutfall
100%
Umsóknarfrestur
16.12.2018
Ráðningarform
Timabundin ráðning
Númer auglýsingar
6224
Nafn sviðs
Umhverfis- og skipulagssvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hinrik H Friðbertsson í tölvupósti hinrik.fridbertsson@reykjavik.is
Umferðarljós - Verkamenn
v/ Stórhöfða
110 Reykjavík

Banner Jolaball

Jólaball Rafiðnaðarsambands Íslands verður haldið sunnudaginn 16. desember kl 15:00-17:00 að Gullhömrum.

Dansað kringum jólatré, veitingar og jólasveinar gefa börnum jólapakka.

Miðar til sölu frá og með mánudeginum 3. desember til kl: 16:00 miðvikudaginn 12. desember. 

Miðar eru seldir á www.rafis.is - Verð kr 1200 fyrir fullorðna og kr 500 fyrir börn.

asi rautt
Starf forsætisráðherra 6-7 sinnum mikilvægara en umönnunarstarf
Kjararáð var lagt niður og nú er ljóst hverju er ætlað að taka við. Svo við reynum að byrja á jákvæðu nótunum þá verða ákvarðanir gagnsærri og bundnar ákveðnum tímapunkti en ekki nánast handahófskenndar eins og ákvarðanir kjararáðs voru gjarnan. Það er gott. 

Þær ofurhækkanir sem kjararáð hefur úrskurðað um síðustu ár munu hins vegar halda sér og festast í lög. Það er frekar holur hljómur í því þegar kjörnir fulltrúar gagnrýndu ofurhækkanir kjararáðs fyrir sjálfa sig en ætla nú að lögfesta þessar sömu hækkanir í staðinn fyrir að vinda ofan af þeim nú þegar valdið er komið í þeirra hendur.

Ef frumvarpið verður samþykkt er forseti Íslands með 10-11 föld lágmarkslaun ríkisstarfsmanna. Forsætisráðherra og aðrir ráðherrar eru með 6-7 föld lágmarkslaun ríkisstarfsmanna en þingmenn eru með ferföld lágmarkslaun. Ef laun eiga að kristalla ábyrgð og mikilvægi starfa gegnir forsetinn því 10-11 sinnum mikilvægara og ábyrgðameira starfi en starfsfólk í ræstingum og umönnun. Er það sanngjarnt?

Samkvæmt frumvarpinu á fjármálaráðherra að taka ákvarðanir um laun kjörinna fulltrúa, sáttasemjara, seðlabankastjóra, saksóknara og dómara út frá hækkunum á reglulegum launum starfsmanna ríkisins undangengið ár. Þarna erum við aftur lent í meðaltalsgildrunni án þess að taka afstöðu til launasetningar almennt og æðstu embættismenn tryggja að allt launaskrið hjá hinu opinbera skili sér örugglega til þeirra. Tækifærið til að taka launaákvarðanir út frá jöfnuði er látið ónotað og það á að skauta fram hjá umræðunni um launasetningu almennt. Þessu til viðbótar hafa lægstu tekjurnar tekið á sig aukna skattbyrði frá 1990.

Ákvarðanir um hæstu laun hafa verið tekin af manneskjum af holdi og blóði og manneskjur geta ákveðið hvað er sanngjarnt og eðlilegt. Laun kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna verða aldrei slitin úr samhengi við laun annarra og á meðan ríkið sem launagreiðandi semur um laun sem ekki er hægt að framfleyta sér á er ótrúlegt að verið sé að lögfesta margföld laun.

Alþýðusambandið hefur sagt að það sé lágmark að vinda ofan af launum kjörinna fulltrúa og/eða frysta þau til ársloka 2021. Nú er heimilt að taka ákvarðanir um enn eina hækkunina strax í júlí á næsta ári. Við viljum ganga lengra og nýta þetta tækifæri til að ákvarða hvaða launasetning er sanngjörn og réttlát miðað við lægstu laun. Er starf forsætisráðherra í alvöru 6-7 sinnum mikilvægara en umönnunarstarf?

Drífa Snædal forseti ASÍ
Vilhjálmur Birgisson 1. varaforseti ASÍ
Kristján Þórður Snæbjarnarson 2. varaforseti ASÍ

Banner Launakonnun

Hægt er að nálgas könnunina undir "ÚTGÁFA / LAUNAKANNANIR" 

rafidnadarsambandid

Kjaraviðræður iðnaðarmannafélaganna og SA hafnarIMG 02
Fulltrúar iðnaðarmannafélaganna, VM, RSÍ, MATVÍS, GRAFÍU, Samiðn og Félags hársnyrtisveina, hafa í dag fundað með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins. Kröfur iðnaðarmannafélaganna voru lagðar fram vegna yfirstandandi viðræðna um endurnýjun kjarasamninga sem renna úr gildi þann 31. desember næstkomandi.
Iðnaðarmannafélögin leggja upp í viðræður með skýr markmið að leiðarljósi. Tryggja verður áframhaldandi kaupmáttaraukningu launa, breyta verður taxtakerfi iðnaðarmanna og hækka taxta upp að raunverulegum markaðslaunum.   Setja þarf nánari skilgreiningar í kjarasamningana til þess að tryggja að starfsfólk í iðngreinum njóti hærri launa til samræmis við aukna menntun og starfsreynslu. Tryggja skal að réttindaávinnsla fylgi starfsmönnum en ekki fyrirtækjum, svo sem ávinnsla orlofs, veikindaréttar o.s.frv.
Iðnaðarmenn vilja stytta vinnutímann með áþreifanlegum hætti án skerðingar á launum. Ljóst er að vinnutími iðnaðarmanna er lengri en almennt gerist. Yfirvinnugreiðslur tíðkast í meiri mæli hjá stéttinni en öðrum starfsstéttum og telja iðnaðarmenn tíma kominn til að gera störfin fjölskylduvænni með bættum launakjörum og styttri vinnutíma.
Iðnaðarmenn settu jafnframt fram kröfu um að viðræðunum yrði komið í fastar skorður svo dráttur verði ekki á því að samningar náist. Nýir samningar eiga að gilda frá lokum þess síðasta.
Mikil áhersla er jafnframt lögð á að útrýma félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Tryggja þarf að erlendir starfsmenn njóti sömu réttinda og sömu kjara og íslenskir starfsmenn.
Jafnframt var rætt um nauðsyn þess að stjórnvöld grípi til vissra aðgerða til að bæta hag launafólks. Breyta þarf tekjuskattskerfinu á þann veg að jöfnuður aukist í samfélaginu. Það er algjörlega óásættanlegt að ríkasti hluti samfélagsins greiði minni skatta en áður var á sama tíma og skattbyrði hefur aukist hjá millitekju- og lágtekjuhópunum. Þessu þarf að breyta.
Iðnaðarmannafélögin gera kröfu um það að húsnæðisstefna verði innleidd sem tryggi öllum öruggt húsnæði. Gerð er krafa um að lögleiða skyldur sveitarfélaga til að bjóða upp á nægilegt magn af félagslegu húsnæði og að óhagnaðardrifnum leigufélögum verði tryggðar íbúðalóðir án verulegs kostnaðar. Tryggja þarf öllu launafólki aðgengi að húsnæði á hagstæðum kjörum.
Ákveðið var að formlegar viðræður hefjist strax í næstu viku

Talsmaður iðnaðarmanna í viðræðunum er Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður RSÍ  sími 8563466

 

rafidnadarsambandid rautt 1500 öryggislásar afhentir til að draga úr hættu á slysum vegna rafmagns

Samtök rafverktaka, Samtök iðnaðarins, Rafiðnaðarsamband Íslands og Mannvirkjastofnun hafa tekið höndum saman og afhent hátt í 1500 öryggislása til að draga úr hættu á slysum og óhöppum af völdum óæskilegrar eða óvæntrar spennusetningar rafbúnaðar.

Kostaður við verkefnið er um 4 millj.
Lasar1 editedMeð því að afhenda öryggislásana er verið stíga stórt skref til þess að draga úr hættu á slysum. Með notkun öryggislása getur starfsmaður tryggt að hann sé að vinna við búnað sem ekki er spennuhafa. En um leið er verið vekja athygli starfsmanna á því að þeir bera ekki einungis ábyrgð á eigin öryggi heldur þurfa þeir jafnframt að gera ráðstafanir til að tryggja öryggi annarra sem gætu verið í hættu vegna þeirra vinnu eða bilunar í rafbúnaði.

Viðtökur hafa verið góðar og allir þeir sem nú þegar hafa fengið lása ætla að ganga úr skugga um að þeir verði notaðir til að gera búnað spennulausan þegar verið er að vinna við hann. Félagsmenn fá sendan öryggislás sér að kostnaðarlausu með því að skrá sig á "Mínum síðum" á heimasíðu RSÍ og gefa þar upp nafn og GSM símanúmer.

Kjörorð verkefnisins er „Einn lás, eitt líf“

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kristján Daníel Sigurbergsson, framkvæmdastjóri SART, s. 894 4026, kristjan@si.is

Þór Pálsson, framkvæmdastjóri RAFMENNTAR, s. 659 1461, thor@rafmennt.is

Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður RSÍ, s. 856 3466, kristjan@rafis.is

rafidnadarsambandid2Nýverið kom upp deila á milli RSÍ, VM, FIT, Hlíf og VR um kjör aðaltrúnaðarmanns hjá ISAL þar sem fyrirtækið ætlaði sér ekki að greiða aðaltrúnaðarmanni ISAL rétt laun samkvæmt kjarasamningi.

Miðvikudaginn 21. nóvember sl., kvað Félagsdómur upp dóm sinn í máli nr. 6/2018, þar sem félögin gerðu kröfu um rétta niðurröðun í launaflokk. Það er skemmst frá því að segja að lögfræðingur RSÍ vann málið fyrir hönd aðaltrúnaðarmanns og ber ISAL því að greiða honum laun samkvæmt kjarasamningi. ISAL ber jafnframt að greiða málskostnað vegna málsins.

rafis bordar 1300x400 22

Meðaldagvinnulaun rafiðnaðarmanna eru í októrber 2018 598.000 kr á mánuði. Það vekur athygli að 25% félagsmanna eru undir 475.000 kr. Á mánuði. Jafnframt er sláandi að sjá að í byggingariðnaði eru laun enn mjög lág en 25% félagsmanna eru undir 411.000 kr. Í dagvinnu á mánuði þrátt fyrir að mestur uppgangur hafi verið í þeirri grein. Ljóst er einnig þegar félagsmenn eru spurðir um þörf á hækkun launa þá eru það félagsmenn í tölvu- og byggingariðnaði sem telja sig þurfa mestu launahækkunina. 

Ljóst er að fjöldi þeirra félagsmanna sem taka laun samkvæmt töxtum fer fækkandi og hefur þeim fækkað um tæp 6 próstentustig og gefur það tilefni til þess að skýrt svigrúm er til þess að hækka lágmarkstaxta nokkuð upp að markaðslaunum án þess að ruðningsáhrif verði mikil. 

Félagsmenn telja mikilvægast annars vegar að hækka laun og hins vegar að stytta vinnutíma í komandi kjarasamningum.  Það er því ljóst að krafan um styttingu vinnuvikunnar fær byr undir báða vængi á meðal félagsmanna RSÍ enda er það í samræmi við niðurstöður fjölda féalgsfunda síðustu ár. Skýrt sóknarfæri er fyrir atvinnulífið að stytta vinnutíma og gera störf rafiðnaðarmanna fjölskylduvænni.

Skýr krafa kemur fram um að gera breytingar á tekjuskattskerfinu á þann hátt að annars vegar að hækka persónuafslátt sem og að lækka skattprósentur. Afnám verðtryggingar og lækkun vaxta hér á landi eru auk þess áhersluatriði rafiðnaðarmanna. Á sama tíma telja félagsmenn afar mikilvægt að tryggja stöðugleika í verðlagi. 77,1% félagsmanna búa í eigin húsnæði og því augljóst að vaxtamál skipta verulegu máli. Að meðaltali búa rétt um 71% í eigin húsnæði og því ljóst að hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði er hærra hjá rafiðnaðarmönnum en hærra en að meðaltali á landinu. Rétt tæplega 15% félagsmanna búa hins vegar á leigumarkaði. 

Staða ungs fólks hjá RSÍ er hins vegar þannig að 58% félagsmanna á aldrinum 18-24 ára búa í foreldrahúsum en hlutfall fer lækkandi á aldrinum 25-34 þar sem það er komið niður í 26%.

Streitueinkenni
Þegar spurt er um áhrif vinnu á einkalíf þá er það verulegt áhyggjuefni að 40% félagsmanna eiga erfitt með að hætta að hugsa um vinnuna eftir að vinnudegi líkur en meðaltal fyrir þjóðina er 27% og því augljóst að rafiðnaðarmenn eru í áhættuhópi hvað varðar mögulega streitu. Það sem þó er verulega jákvætt að hlutfall þeirra sem langar ekki að mæta til vinnu næsta dag er almennt lægra hjá rafiðnaðarmönnum en að meðaltali yfir þjóðina alla.

Að lokum þökkum við félagsmönnum fyrir þátttöku í kjarakönnun okkar þetta árið en könnunin er mikilvægur þáttur í starfi RSÍ. Ljóst er að ánægja með launakjör rafiðnaðarmanna fer lækkandi á milli ára og ljóst er að nauðsynlegt er að snúa þeirri þróun við.

Launakönnunin verður birt í heild sinni á næstu dögum.

 

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?