asi rautt
Samkvæmt nýrri skýrslu hagdeildar ASÍ um þróun á skattbyrði launafólks hefur skattbyrði aukist í öllum tekjuhópum á tímabilinu frá 1998-2016 en aukningin er langmest hjá þeim tekjulægstu. Þegar skoðað er samspil tekjuskatts, útsvars og persónuafsláttar auk barna- og vaxtabóta hefur t.d. skattbyrði para á lágmarkslaunum með tvö börn og lágmarks eigið fé í húsnæði (20%) í heildina aukist um 21 prósentustig á umræddu tímabili. Munurinn á skattbyrði tekjulægstu hópanna og þeirra tekjuhærri hefur því minnkað og dregið hefur úr tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins. Kaupmáttaraukning síðustu ára hefur þannig síður skilað sér til launafólks með lægri tekjur en þeirra tekjuhærri vegna vaxandi skattbyrði. (lesa meira)

 

golfVið minnum á Haustgolfmót RSÍ sem haldið verður á golfvellinum Geysi. Skráning er enn opin. Nánari upplýsingar er að finna hér að neðan.

Nú styttist í haustmót RSÍ sem haldið verður á golfvellinum Geysi, sunnudaginn 3. september 2017. Búið er að opna fyrir skráningu og fer hún fram hér. Félagsmenn og makar/spilafélagi eru velkomnir.

Ræst verður út á öllum teigum kl 13:00. Leikið er með "texas scramble" fyrirkomulagi, samanlögð grunnforgjöf deilt með 3. 

Vegleg verðlaun verða veitt og dregið úr skorkortum á eftir eins og venjulega. 

Verð kr 5.500 kr. Innifalið í verði er spil á einum flottasta golfvelli landsins og súpuhlaðborð og kaffi á eftir.

Endilega skráið ykkur með því að smella hér vegna minningarmótsins. 

Kveðja, Golfnefnd RSÍ 

rafidnadarsambandid2Í upphafi vikunnar var send út viðhorfskönnun á fjölmarga félagsmenn RSÍ, vegna endurmenntunar í rafiðnaði, í tölvupósti. Könnunin er framkvæmd fyrir Rafiðnaðarsamband Íslands, Samtök rafverktaka og Menntasjóðs rafiðnaðarins og er framkvæmd af fulltrúum hjá Menntavísindastofnun Háskóla Íslands. Við hvetjum alla þá sem hafa fengið sendan tölvupóst frá Háskólanum að gefa sér smá tíma til þess að svara þeim spurningum sem þar eru. Markmiðið er að efla námsframboð hjá okkur og fanga betur þarfir félagsmanna sem og fyrirtækja í rafiðnaði. Þökkum kærlega fyrir þátttökuna.

#RSI #rafidnadur #eftirmenntun

asi rautt

Penninn-Eymundsson, Mál og Menning og A4 hafa hækkað verð á milli ára á flestum nýjum námsbókum sem fáanlegar voru í könnunum verðlagseftirlits ASÍ í ár og í fyrra. Bókabúðin Iðnú lækkar hins vegar verð á öllum titlum sem skoðaðir voru frá fyrra ári. 

Hækkanir á nýjum námsbókum á milli ára allt að 97% 

Penninn-Eymundsson hækkar námsbækur fyrir framhaldsskóla í flestum tilfellum um og yfir 65% milli ára og hjá A4 hækkar verðið í flestum tilfellum um 30-50%. Mest var verðhækkunin á „Almenn jarðfræði“ hjá A4 eða úr 4.199 kr. í fyrra í 8.289 kr. sem gerir hækkun um 4.090 kr. eða 97%. Næst mesta hækkunin var á „Bókfærsla 1“ hjá Pennanum-Eymundsson en sú bók hækkaði úr 2.909 kr. í 5.599 kr. eða um 2.690 kr. eða 92%. 

Verðið lækkaði hins vegar hjá Bókabúðinni Iðnú um 15–25% á milli ára. Mesta verðlækkunin í samanburðinum var á „Lífeðlisfræði“ hjá Forlaginu Fiskislóð um 32%, sú bók lækkaði úr 8.590 kr. í 5.884 kr.

Borin voru saman verð á nýjum námsbókum fyrir framhaldsskóla í könnunum verðlagseftirlits ASÍ þann 16. ágúst 2016 og 10. ágúst 2017. Rétt er að árétta að tekin eru niður þau verð sem eru í gildi á hverjum tíma og hafa tilboðsverð áhrif á samanburð. Penninn-Eymundsson og A4 voru með 25% afslátt af nýjum bókum þegar könnunin fór fram 2016 og Bókabúðin Iðnú með 15% þegar könnun fór fram 2017. 

Í báðum könnunum var kannað verð í eftirtöldum verslunum: Pennanum-Eymundsson Kringlunni, A4 Skeifunni, Forlaginu Fiskislóð, Bókabúðinni Iðnú Brautarholti, Mál og Menningu Laugavegi og á Heimkaup.is. 

Hér er aðeins um beinan verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu söluaðila. Einnig má benda neytendum á að bókabúðirnar gætu verið með staðgreiðsluafslátt og jafnvel afslætti til meðlima.

Nánari samanburð má sjá í meðfylgjandi töflu.(smella hér)

Óheimilt er að vitna í könnunina í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.

 

golfNú styttist í haustmót RSÍ sem haldið verður á golfvellinum Geysi. Búið er að opna fyrir skráningu og fer hún fram hér. Félagsmenn og makar/spilafélagi eru velkomnir.

Ræst verður út á öllum teigum kl 13:00. Leikið er með "texas scramble" fyrirkomulagi, samanlögð grunnforgjöf deilt með 3. 

Vegleg verðlaun verða veitt og dregið úr skorkortum á eftir eins og venjulega. 

Verð kr 5.500 kr. Innifalið í verði er spil á einum flottasta golfvelli landsins og súpuhlaðborð og kaffi á eftir.

Endilega skráið ykkur með því að smella hér vegna minningarmótsins. 

Kveðja, Golfnefnd RSÍ 

rafidnadarsambandid rautt

 

Rafiðnaðarsambandið ákvað að leggja 250 þúsund krónur í landssöfnun sem Hjálparstarf kirkjunnar, Hrókurinn, Kalak og Grænlandsvinir standa fyrir vegna hamfaranna á Grænlandi aðfaranótt sunnudagsins 18. júní.  Fjölmargir hafa lagt söfnuninni lið og hvetur RSÍ aðra til að leggja söfnuninni lið. Hægt er að hringja í 907-2003 og leggja þannig til 2.500 kr. 

Birta logo lit

Í byrjun árs 2016 var samþykktur nýr kjarasamningur milli ASÍ og SA. Samkvæmt honum hækkar framlag launagreiðenda í lífeyrissjóð úr 8% í 11,5% af launum í þremur skrefum fram til 1. júlí 2018.

REIKNAÐU ÚT ÞÍNA RÁÐSTÖFUN Á BIRTA.IS (smella hér)

Sjóðfélagar geta ráðstafað framlagi umfram 12,0% heildarframlag að hluta eða öllu leyti í tilgreinda séreign frá 1. júlí 2017.

 

• Framlag í tilgreinda séreign getur numið allt að 2% af iðgjaldastofni frá 1. júlí 2017 en allt að 3,5% frá 1. júlí 2018. Hægt er að sækja um að ráðstafa öllu iðgjaldinu í tilgreinda séreign frá og með 1. júlí 2017, þó svo hækkunin komi ekki að fullu til framkvæmda fyrr en 1. júlí 2018.

• Vilji sjóðfélagi ráðstafa viðbótariðgjaldi í tilgreinda séreign þarf hann aðveita upplýst samþykki sitt með sérstakri tilkynningu á nýrri þjónustugátt sjóðsins. Ef tilkynning berst ekki sjóðnum verður iðgjaldi áfram ráðstafað ísamtryggingardeild.

• Launagreiðandi skilar framlagi sínu og launamanns til skyldutryggingarlífeyrissjóðs, þ.e. þess lífeyrissjóðs sem móttekur í dag 12% skylduiðgjald.

• Tilgreindri séreign er m.a. ætlað að auka sveigjanleika við starfslok.

• Innstæða í tilgreindri séreign er erfanleg í samræmi við reglur erfðalaga.

• Tilgreind séreign er laus til útborgunar frá og með 62 ára aldri. Greiðslum skal þá dreifa að lágmarki til fimm ára eða til 67 ára aldurs, nema um sé að ræða óverulegar fjárhæðir. Í dag miðast fjárhæðin við u.þ.b. 1.300.000 kr.

• Sömu reglur gilda um útgreiðslu vegna örorku eða fráfalls og eiga við um hefðbundinn séreignarsparnað.

• Ekki er hægt að nýta tilgreinda séreign í sérstök úrræði eins og skattfrjálsa innborgun séreignarsparnaðar til lækkunar húsnæðislána eða til húsnæðiskaupa.

• Þegar framlagi umfram 12% skylduframlag er ráðstafað að hluta eða öllu leyti í tilgreinda séreign verða iðgjöld sem renna í samtryggingardeild lægri en ella. Því verður áunninn réttur til ævilangs lífeyris lægri sem því nemur. Sama gildir um rétt til áfallatrygginga s.s. örorku-, maka- og barnalífeyris.

• Í boði verður ein sparnaðarleið í T-deild til að byrja með.

• Birta lífeyrissjóður gerir breytingar á ráðstöfun iðgjalds til samræmis við tilkynningu eins fljótt og hægt er.

• Reiknivél sem sýnir fjárhæðir m.v. mismunandi hlutfall heildarframlags í samtryggingu, tilgreinda séreign og valkvæða séreign verður aðgengileg á vef sjóðsins, birta.is. Reiknivélin sýnir þó ekki valkvæða séreign hjá öðrum vörsluaðilum en Birtu.

 

Sjóðfélagar eru hvattir til að kynna sér þennan valkost vel og áhrif á réttindi til áfalla- og fjölskyldutrygginga og ævilangs lífeyris.

 

bordar 1300x400 08Enn og aftur ríður kjararáð á vaðið með verulegum hækkunum á launum hjá æðstu fulltrúum hjá Ríkinu. Ekki nóg með það að hækka laun nokkuð ríflega þá úrskurðar ráðið að launahækkun skuli gilda langt aftur í tímann. Eitthvað sem almenningi stendur nánast aldrei til boða og aldrei nokkurn tímann af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir. Eingreiðslur hlaupa á milljónum að þessu sinni! 

Það er hér með fært í bækurnar að sá aðili sem er búinn að hvellsprengja launarammann er Kjararáð sem starfar í umboði Alþingis. Það er sem sagt æðsta vald landsins sem hleypir af stað nýjasta höfrungahlaupinu sem aðilar vinnumarkaðarins hafa reynt að halda aftur af á síðustu árum. 

Með gríðarlegum launahækkunum sem skila sér í vasa þeirra sjálfra þá gat Alþingi ekki tekið á þessum málum, ekki vildu þeir skerða sinn hlut og báru við að Alþingi gæti ekki hlutast til um þessi mál. Það er rétt að Alþingi á ekki að hlutast til um að hækka laun alþingismanna eitt og sér en Alþingi getur ætíð stigið fram og stöðvað vitleysu sem þessa og hefði betur gert það.

Opinberir starfsmenn munu eðlilega sækja skýr viðmið í þessar launahækkanir og eingreiðslur enda mjög eðlilegt að þeir geri slíkt. 

Hættumerki eru þegar farin að sjást í efnahagskerfinu þó svo þau séu ekki eins alvarleg og fyrir Hrunið en nauðsynlegt er að halda rétt á spöðunum. Ljóst er að stjórnvöld í landinu ætla ekki að gera það og því spyr maður eins og börnin gera, af hverju eigum við að halda aftur af okkur og sitja ein eftir? Kjarasamningar munu losna í upphafi næsta árs að öllum líkindum sökum síendurtekinna úrskurða Kjararáðs. En ekki nóg með það að samningar losni því ljóst er að hópar munu eðlilega sækja sér viðmið í þessa úrskurði.

Kristján Þórður Snæbjarnarson

Formaður Rafiðnaðarsambands Íslands

orlofslogVertu tilbúin/nn!

Orlofsvefurinn opnar fyrir bókanir á orlofshúsum og íbúðum innanlands kl 9:00 mánudaginn 3. júlí fyrir bókanir tímabilið 25. ágúst 2017 til og með 5. janúar 2018.
Minnum á að í gildi er reglan "fyrstur kemur fyrstur fær".  Mikilvægt er að klára bókunina með kredit-/debetkorti eða millifærslu, ef það er ekki gert fellur bókunin sjálfkrafa úr gildi eftir 12 klst. Þeir sem kjósa að greiða með millifærslu geta lagt inn á reikning 0114-26-000474 kt: 440472-1099. Mikilvægt er að senda kvittun á netfangið This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og setja kennitölu félagsmanns með sem skýringu.  Þeir sem ekki treysta sér til að ganga frá greiðslu með þessum hætti geta að sjálfsögðu haft samband við skrifstofuna til að fá aðstoð.

rafidnadarsambandid2Eins og eftirtektarsamir félagsmenn hafa tekið eftir þá er búið að setja upp rafhleðslustöðvar fyrir félagsmenn á þremur stöðum eða við skrifstofu RSÍ að Stórhöfða 31, við Rafiðnaðarskólann að Stórhöfða 27 og einnig á Skógarnesi við Apavatn. Til þess að nota stöðvarnar þurfa félagsmenn að bera félagsskírteini upp að kortalesaranum og þá er mögulegt að opna hleðslulokið og tengja hleðslukapal við stöðina. Hleðslustöðin er 3ja fasa, 22 kW AC og því getur hleðslutíminn verið töluvert styttri en í venjulegu heimahleðslutæki. En að sjálfsögðu fer það eftir bíltegund hvort mögulegt er að nýta hleðslu á þremur fösum eða einum. Ef þörf er á þá er mögulegt að fá lánaðan hleðslukapal í móttökunni á Stórhöfða 31. Tengillinn á hleðslustöðinni er af gerðinni "Týpu 2".

Um nýliðna helgi var augljóst að félagsmenn taka vel í þessa nýjung og var hleðslustöðin vel nýtt á Skógarnesi þegar fjölskylduhátíðin var haldin. Nú er tilvalið að nýta þetta einnig þegar farið er á námskeið í Rafiðnaðarskólanum eða fundir sóttir hjá RSÍ.

Rafhledsla Skogarnes